Erdoğan: "Faize düşmanım, onu sömürü aracı olarak görüyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir ve Kocaeli Şehir Hastaneleri Proje Finansman Töreni'nde "Faize düşmanım, sömürü aracı olarak görüyorum" dedi. Erdoğan ayrıca kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye sipariş üzerine not vermeye kalktığını, bunların hiçbirisinin Türkiye için geçerli olmadığını söyledi.

Erdoğan: Faize düşmanım, onu sömürü aracı olarak görüyorum

DÜNYA DEVLERİNE GÖRE 2 KAT FAZLA BÜYÜDÜK

2015 yılında ekonomimiz OVP'ye paralel olarak yüzde 4 büyüdü. Çin ve Hindistan hariç, gelişen ekonomilerden 2 kat fazla performans gösterdik. Bu yılın ilk yarısında yüzde 3 büyüdük. İstihdam oranı yüzde 46'ya yükseldi. 6,7 milyon kişiye yeni istihdam sağladık.

İŞ GÜCÜ ARTTIĞINDAN İŞSİZLİL RAKAMI YÜKSELDİ

İşsizlik oranının temmuz ayında yüzde 10,7 yükselmesindeki sebep işgücündeki artıştır. Kadın ve gençlerden kaynaklanan işgücündeki artışın süreceği için, işsizliği düşük oranlara indiremeyecek olsak da bu üstesinden gelemeyeceğimiz bir oran değildir. İhracatımız reel olarak yüzde 4,3 seviyesinde artış göstererek gerilemekten kurtuldu.

KAMU BORCUNDA DENGEYE ULAŞTIK

Ülkemizin kamu kesimi borçlanması başarılı bir dengeye ulaştı. Hükümet borç stokunun milli gelire oranı 2016'nın ikinci çeyreğinde yüzde 32,4 seviyesine gerilemiştir.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI SİPARİŞ ÜZERİNE NOT VERMEYE KALKIYOR

Kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi saiklerle açıkladığı notlardan da asgari düzeyde etkileniyor. Kredi derecelendirme kuruluşları sipariş üzerine not vermeye kalkıyor. Bunların hiçbirisi Türkiye için geçerli değil. Piyasa reel duruma bakıyor. Öyle olduğu için bu tür projelerde finansman sıkıntısı çekilmiyor. Türkiye yatırım yapılabilir ülke olduğu fırsatını her fırsatta gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Piyasanın oyuncuları siyasal değerlendirmelere değil reel değerlere bakıyor"

FAİZE DÜŞMANIM, SÖMÜRÜ ARACI OLARAK GÖRÜYORUM

Faize düşmanım, sömürü aracı olarak görüyorum. Faiz harcamalarının gelire oranı yüzde 85,7 seviyesinden yüzde 13'e düştü. Bu bile bize yeterli değil. Bu yılın ilk 9 ayında merkezi yönetim bütçe açığı 12 milyar lira olarak gerçekleşti. TÜFE enflasyonu yüzde 8,8 düzeyine ulaştı. Eylül ayı itibariyle yüzde 7,3 seviyesine geriledi. Bankalarımızın döviz açık sorunu da yok.

Erdoğan: "Faize düşmanım, onu sömürü aracı olarak görüyorum"

TÜM YATIRIMCILARA KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE SONUNA KADAR AÇIK

Türkiye çevresindeki tüm krizlere ve çatışma ortamlarına rağmen kendi yolunda kararlılıkla, güvenle yürümeyi sürdürüyor. Bu ülke kendisine itimat eden hiç kimseyi mahçup etmemiştir. Uluslararası yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak bizim çok önem verdiğimiz husustur. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansımız başta olmak üzere tüm kurumlarımız uluslararası yatırımcılara yardımcı olmaya hazırdır. Türkiye'nin potansiyelini gören, bu millete güvenen herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açıktır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİR HASTANELERİ FİNANSMAN TÖRENİ'NDE KONUŞTU

BİZE ULAŞIN