İşletmelere kredi musluğu açılıyor

İşletmelere kredi musluğu açılıyor
Hükümet, üretimi canlandırmak ve yatırımları artırmak için bütün imkânları seferber ederken, işletmeler için kredi muslukları açılıyor, teminat desteği geliyor. İşletmelerin kredi alırken "gayrimenkul" teminatı gösterme zorunluluğu 1 Ocak 2017 itibariyle sona erecek. Meclis'ten geçen düzenlemeyle işletmeler dikilen ceviz ağacını, inekleri, stoklarındaki hammaddeleri, çiftçiler ineklerini, tarımsal mahsullerini bankaya teminat gösterebilecek. Böylece özellikle Doğu ve Güneydoğu'da teminat gösteremediği için kredi kullanamayan işletmelerin de eli rahatlayacak. Tasarıyla birlikte, kira gelirlerinden fikri haklara, antika koleksiyonundan sanatçıların bestelerine kadar geniş bir alanda teminat sunma imkânı olacak. Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan tasarı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. İşletmeler kredi talebinde "alacaklar, ceviz, zeytin gibi çok yıllık ürün veren ağaçlar, fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, hammadde, hayvan, her türlü kazanç ve iratlar, idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar, kira gelirleri, kiracılık hakkı, makine ve teçhizat, stoklar, tarımsal ürün, ticaret unvanı veya işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat, ticari proje, vagon, sayılanlardan üçüncü kişiler zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı mülkiyet hakları"nı teminat olarak gösterebilecek. Rehin hakkı, bu varlıklardan biri veya birden fazlası üzerinde kurulabilecek. Böylece işletmelere rehin olarak gösterebilecekleri taşınırlar konusunda serbestlik tanınacak. Bunların borcu karşılaması halinde işletmenin tamamına rehin konulamayacak. Tasarıyla finansmana erişimde güvence olarak kullanabilecek alternatifler getirildi. İşletmenin sadece hammaddesi varsa bile, bunu rehin gösterip, bankalardan kredi alabilecek. Bankalar, işletmenin içerisindeki makineleri de rehin olarak kabul edecek.
BİZE ULAŞIN