Gümrük camiası bir araya geldi

26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlamaları etkinlik programı kapsamında, İstanbul Gümrük Bölge Müdürlüğünce MÜSİAD Konferans Salonunda, "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi ve Antrepoculuk" konulu bir panel düzenlendi.

Gümrük camiası bir araya geldi

MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha ve İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş tarafından yapılan açılış konuşmaları sonrasında; Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü Harun Uslu, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Halit hanoğlu, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Komite Başkanı Yusuf Ölçen, yaptıkları sunumlar ile yakın dönemde yapılan düzenlemeler ekseninde yeniden şekillenen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemini özellikle antrepoculuk faaliyetleri özelinde ele aldı..

"2008 yılında uygulanmaya başlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği sisteminde dönem içerisinde uygulama farklılıkları yaşansa da sistem yürürlükte kalmaya devam etti" denilen panelde son olarak 2016 yılının Ekim ayında yayımlanan 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile YGM sisteminin işleyişine ilişkin pek çok yeniliğin yanı sıra antrepolarla ilgili işlem süreçlerini ilgilendiren düzenlemeler konuşuldu.

Bu kapsamda, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak 2017 yılında da Bakanlığın misyonu ve çizdiği vizyon çerçevesinde gümrük hizmetlerinin hızlı, verimli ve kaliteli bir biçimde sunulması amacıyla MÜSİAD'ın ev sahipliğinde düzenlenen panel yoğun katılım ile gerçekleşti.

BİZE ULAŞIN