Türkiye'nin ilk sektörel su tahsis planı Seyhan Havzası için

Türkiye'de ilk defa, gelecek 20 yıl içerisindeki su potansiyeli ve su kullanımındaki değişimleri belirlemek amacıyla Sektörel Su Tahsis Planlaması, Türkiye ve Avrupa'nın tarımsal açıdan en verimli alanlarından biri olan Seyhan Havzası için hazırlandı.

Türkiye'nin ilk sektörel su tahsis planı Seyhan Havzası için
Pazar 26.03.2017 00:00
ABONE OL

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kınacı yaptığı açıklamada, iklim değişikliği tahminlerine göre yağışlı bölgelerin daha yağışlı, kurak bölgelerin daha da kurak olacağının öngörüldüğünü, hem atmosferik hem de hidrolojik süreçlerde yaşanan değişimlerden dolayı havzaların su potansiyelinin olumsuz yönde etkilendiğini belirtti.

Bu sebeple havzalar arası su transferlerinin gündeme geldiğine dikkati çeken Kınacı, başarılı bir su yönetiminin, arz ve talep değişimlerinin öngörüldüğü ve sosyo-ekonomik koşulların dikkate alınarak, suyun daha da verimli ve etkin kullanıldığı, su kaynaklarının adil ve dengeli paylaşımının sağlanıldığı Sektörel Su Tahsis Planlaması ile mümkün olduğunu vurguladı.

Kınacı, Sektörel Su Tahsis Planlama çalışmasının, Türkiye'de ilk defa Seyhan Havzası'nda gerçekleştirildiğini bildirdi.

''PLANDA İHTİYAÇLAR DİKKATE ALINDI''

Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planında, içme-kullanma, çevresel akış, zirai sulama, sanayi ve enerji sektörlerinin ihtiyaçlarının dikkate alındığını ve bunlar arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin de analiz edildiğini anlatan Kınacı, Seyhan Havzası'nın Türkiye ve Avrupa'nın tarımsal açıdan en verimli alanlarından biri olduğunu, biyolojik çeşitlilik bakımından da dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Kınacı, Seyhan Havzası Sektörel Su Tahsis Planlamasının hem havza bütünü hem de üç sektörel alt havza ölçeğinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, bu sektörel alt havzaların, tarım sektörü faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı ve havza dışı su transferlerinin de gerçekleştirildiği Zamantı sektörel alt havzası, enerji sektörü faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı Göksu sektörel alt havzası, içme-kullanma suyu, tarım, sanayi ve enerji sektörü faaliyetlerinin en üst seviyede yapıldığı, havza içi ve dışı su transferlerinin de gerçekleştirildiği Seyhan sektörel alt havzası olduğu bilgisini verdi.

''MEVCUT VE GELECEK DURUM İÇİN SENARTOLAR OLUŞTURULDU''

Projenin üç temel aşamada tamamlandığını anlatan Kınacı, birinci aşamada, başta DSİ Genel Müdürlüğü'nün Seyhan Havzası Master Planı ve ilgili diğer planlar göz önüne alınarak, mevcut durum analizinin yapıldığını, su kaynakları potansiyeli ve sektörel durumun incelendiğini kaydetti.

İkinci aşamada, nüfus analizleri, su kalitesi değerlendirmesi, kuraklık analizi ve iklimsel değerlendirmeler ışığında su kaynakları potansiyeli, sektörel gelişim ve sektörlerin su talep projeksiyonlarının analiz edildiğini aktaran Kınacı, üçüncü aşamada ise içme-kullanma, çevre, tarım, enerji ve sanayi olmak üzere beş temel sektör esas alınarak, mevcut ve gelecek durum için oluşturulan senaryoları ve her bir senaryo için yapılan tahsisleri içeren planın hazırlandığı bilgisini verdi.

Kınacı, proje kapsamında talep yönetimini esas alan arz planlamasının da yapıldığını, su kaynaklarının ve arz-talep dengesinin bir bütün olarak ele alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2017, 2022, 2027 ve 2037 yıllarını içeren 4 dönemde ve bu yılların her biri için normal şartlar, hafif kurak, orta kurak ve şiddetli kurak olmak üzere dört farklı iklim koşulunda modelleme ve tahsis çalışmaları yaptık. Oluşturulan 16 farklı senaryoda, Su Kaynakları Değerlendirme ve Tahsis Modeli kullanılarak, su potansiyelindeki ve su kullanımlarındaki değişimler detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir."

PROJE, DİĞER HAVZALAR İÇİN DE REFERANS OLACAK

Hazırladıkları tüm senaryolara göre su potansiyelinin değerlendirildiğini dile getiren Kınacı, şunları kaydetti:

"Her bir senaryonun su tahsis miktarına göre sektörlerin oluşturacağı katma değerler hesaplanmış ve ekonomik analizleri yapılmıştır. Mevcut koşullarda, 6 milyar metreküp yer üstü ve 1,2 milyar metreküp yer altı olmak üzere havzanın toplam su kaynakları potansiyeli 7,2 milyar metreküp mertebesindedir. İklim değişikliğine göre bu potansiyelin hafif kurak koşullarda 6,6 milyar metreküpe, orta kurak koşullarda 6,5 milyar metreküpe, şiddetli kurak koşullarda ise 6,3 milyar metreküp mertebesine düşeceği öngörülmektedir."

Kınacı, Sektörel Su Tahsis Planı'nın Türkiye'de ilk defa üretilen 25 sektörel su tahsis haritası ile görselleştirildiğini, Seyhan Havzası için gerçekleştirilen projeye ait tüm çıktıların diğer havzalar için hazırlanacak planlara da referans oluşturduğunu belirterek, ayrıntılı bilgiye "suyonetimi.ormansu.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.