Fahiş emlak beyan değerlerine itiraz bu ay sona eriyor

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu üyesi Av. Yasin Özkan 2018 ile 2021 arasını kapsayan 4 yıllık dönem için emlak beyan değerlerinde meydana gelen "fahiş değer artışları"na itirazların bu ay sona erdiği uyarısı yaptı.

  • DHA
  • Ekonomi
  • Salı 25.07.2017 12:13

Gayrimenkullerin alım ve satımı ile yıllık emlak vergilerinin hesaplanmasında 2018 ile 2021 yılları arasındaki 4 yıllık dönemde uygulanacak Emlak Beyan değerleri Takdir Komisyonlarınca belirlenerek her taşınmazın bulunduğu Muhtarlığa ve Belediyelere gönderildi.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Hukuk Komisyonu üyesi Av. Yasin Özkan, DHA'nın, 2018 ile 2021 arasını kapsayan 4 yıllık dönem için emlak beyan değerlerinde meydana gelen fahiş değer artışlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Emlak vergisi mükelleflerine uyarılarda bulunan Özkan, "Emlak Vergisi mevzuatında 2002 yılında önemli değişiklikler yapılmış, beyanname verme uygulaması kaldırılarak, her dört yılda arsa ve arazilerin birim metrekare fiyatlarının takdir komisyonlarınca belirlenmesi uygulamasına geçilmişti" dedi ve ekledi: "O tarihten bu yana gayrimenkul sahiplerine takdir komisyonlarının belirlediği rayiç değerler üzerinden Emlak Vergileri ve Tapu Harçları hesaplanarak tahakkuk ettirilmektedir. Emlak Vergisi Değer Tespit Komisyonlarınca son yapılan değerlendirme ile bazı bölgelerde yüzde 700'e varan artışlar oldu. Bu şekilde fahiş değer artışı nedeniyle yüksek vergi ödemekle karşı karşıya kalan malikler bu ay sonuna kadar dava açabilirler."
Av. Özkan, emlak beyan değerinin artması, ödenecek vergilerin de artması demek olup "fahiş vergi ödemek istemeyen" emlak vergisi mükelleflerinin izlemesi gereken itiraz ve dava yolunu da şöyle özetledi:

"Takdir komisyonu kararlarına karşı Eskiden bireysel dava açılamıyordu, 2012 yılında Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile birlikte artık her vatandaş takdir komisyonu kararlarına karşı vergi mahkemelerinde bireysel olarak iptal davası açabilmektedir. Ancak açılacak her dava sadece dava açan mükellef için sonuç doğuracaktır."

Emlak değerine yapılacak itiraz üzerine sonucun değişmesinin beklenmediğini belirten Özkan, itirazdan sonra dava açılıp davanın kazanılması ile izlenecek süreç hakkında şunları söyledi:

"Dava Açılıp kazanılan davadan sonra takdir komisyonlarınca yeniden değerlendirme yapılması zorunlu olup 4 yılı ilgilendiren bu konuda özellikle değerli mülklerde çok büyük ödeme farkları yaratacağı ortadadır ve süreç mutlaka titizlikle takip edilip dava yoluna gidilmelidir."
Özkan, itiraz edip dava açmak isteyen mükelleflerin izlemeleri gereken yola ilişkin olarak, "Tapu maliklerinin öncelikle taşınmazın bulunduğu muhtarlıklara müracaat ederek takdir komisyonu raporlarını almaları ve bu tarihten itibaren 30 gün içinde taşınmazın bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde iptal davası açmaları gerekiyor" dedi ve ekledi:

"Önümüzde Adli Tatil olduğundan 30 günlük süre dışında da açılabilecektir. Takdir komisyonlarınca belirlenen fahiş artışlara karşı dava açma dışında 'Dur' diyebilecek etkili bir mekanizma da bulunmamaktadır. Yasal süresinde itiraz ve dava yolu izlenmezse, Takdir Komisyonu kararı geçerli hale gelir ve mükellefler yüzde 700'e varan artışlara göre Emlak, Tapu Harcı, Değer Artış gelir vergilerini ödemek zorunda kalırlar. Maliye Bakanlığının dönemsel olarak çıkardığı iç genelgeler belediyelere etki edememekte, geriye çözüm yolu olarak vatandaşın çabası ve bu suretle elde edecekleri yargı kararları kalmaktadır. Bütçesini düşünen her vatandaşımız yukarıda izah edildiği şekilde yargı yolunu izleyerek kendini korumaya alabilir. Böylelikle fahiş beyan değerlerinin Mahkeme yolu ile iptalini sağlayarak hakkaniyete uygun miktarda vergilerini ödeyebilirler."

Değer tespit komisyonlarına itiraz için Temmuz sonunun geçirilmemesini özellikle belirten Özkan, dava için de en geç 30 gün, süre olduğunu ve dava açılabilmesi için son tarihin 7 Eylül olduğuna dikkat çekerek, bu sürelere uyulmamasının itiraz ve davanın reddine yol açacağını belirtti.

BİZE ULAŞIN