Ekonomiye 3 yeni kriter

Ekonomiye 3 yeni kriter
1. OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile birlikte iş hayatına 3 kritik yenilik geldi. TOBB seçimlerinde oy kullanmak için 2 yıl üyelik şart oldu
2. TMSF'ye devredilen veya Fon'un kayyum olarak atandığı şirketlerde ilişkili bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına karar verilebilecek
3. Şehit ve gazilerin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre, kira bedeli olmaksızın 1 yıldan 10 yıla çıkarıldı

TOBB SEÇİMLERİNE DİSİPLİN AYARI
Resmi Gazete'de yürürlüğe giren 649 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında, devletin işleyişiyle ilgili çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu alanlardan birisi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kanunu oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sanayi ve ticaret odalarına ticaret sicil müdürlükleri kurulması da KHK kapsamında hayata geçecek.
Buna göre, TOBB organlarıyla oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıl oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacak. Odalar, borsalar ve TOBB tarafından hazırlanan bütçe hesaplamalarında ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personel payının hesaplanmasında dikkate alınamayacak. Türk Ticaret Kanunu'nun ticaret sicili kuruluş ve yönetimine ilişkin maddelerinde ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulacak.
Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra müdürlüklere bağlı şubeler de kurulabilecek. Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulacak.

KAYYUMLAR YENİ ŞİRKET KURABİLECEK
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen veya Fon'un kayyum olarak atandığı şirketlerde ilişkili bakanın onayı ile yeni şirket kurulmasına izin çıktı. Bu halde şirket ortaklarının yeni şirket kurulmasına ilişkin izin ve muvafakati aranmayacak. Kurulacak şirketin sermayesi kayyumların yetkileri TMSF'ye devredilen veya Fon'un kayyum olarak atandığı şirket tarafından ayni veya nakdi olarak karşılanacak. Yeni şirket kuruluşuna ilişkin hususlar şirketlerin yönetim organlarınca hazırlanacak ve Fon'un ilişkili olduğu bakanın onayına sunulacak.
Bakanın onayıyla kuruluş gerçekleşecek ve tescile tabi tüm hususlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olmak üzere ilgili ticaret sicilinde resen tescil ve ilan olunacak. Bu fıkra uyarınca gerçekleştirilecek kuruluş işlemleri ilgili mevzuata tabi olmaksızın uygulanacak. Yeni kurulan şirkette kayyumlık yetkisi bir mahkeme veya hakim kararına gerek olmaksızın Fon'a devredilmiş sayılacak. TMSF'nin kayyumlık görevini yürüttüğü şirketlerin genel kurullarının yetkileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olunmaksızın Fon'un ilişkili olduğu bakan tarafından kullanılabilecek. Fon'un ilişkili olduğu bakan, bu madde (180. madde) kapsamındaki yetkilerini kısmen veya tamamen TMSF başkanına veya Fon Kurulu'na devredebilecek.

ŞEHİT VE GAZİ AİLESİNE 10 YIL LOJMAN
Terörle mücadelede görev alan ve kamu konutlarından yararlanırken, malül olanlar ile şehit olanların aylığa müstahak dul ve yetimlerinin kamu konutlarından yararlanmaya devam edebileceği süre bir yıldan, herhangi bir kira bedeli alınmaksızın 10 yıla çıkarıldı. Ayrıca KHK ile terörle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının avukat ücretlerinin devlet tarafından ödenmesine yönelik düzenlemeye de gidildi.
Bu kapsamda, Köy Kanunu'nun 74'üncü maddesine, "Teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, bu görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti, İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten valilikler tarafından karşılanır. Güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir" fıkrası eklendi. Dün ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 72 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi. 72 istihdam hakkı sahibinden; 17'sinin fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 20'sinin memur unvanlı kadrolara, 34'ünün hizmetli unvanlı kadrolara, 1 kişinin ise işçi kadrosuna ataması yapıldı.

BİZE ULAŞIN