Son dakika: Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü

Türkiye ekonomisinde son dakika haberi... Türkiye ekonomisine güven arttı. Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.

Son dakika: Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü

Türkiye ekonomisine güven arttı. Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde de büyümeye devam etti.

Ekonomi dünyasından gelen son dakika bilgisine göre Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerinde olduğunu gösterdi. Öte yandan Avrupa'da yürütülen tüm algı operasyonları da bir işe yaramadı ve Türkiye büyümeye devam etti.

Türkiye ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyüdü.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) dönemsel gayri safi yurtiçi hasıla rakamları açıklandı.

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 5.1 büyüdü

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 5,1 BÜYÜDÜK

Buna göre; gayrisafi yurtiçi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 arttı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2017 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16,3 artarak 734 milyar 211 milyon TL oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞERİ YÜZDE 5,7 ARTTI

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim değeri olarak; tarım sektörü yüzde 4,7, sanayi sektörü yüzde 6,3, inşaat sektörü yüzde 6,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5,7 arttı.

TÜKETİM HARCAMALARI AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,3 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 9,5 arttı.

Ekonomide çarklar hızlandı

İTHALATTAKİ ARTIŞ AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,5, ithalatı ise yüzde 2,3 arttı.

İşgücü ödemeleri, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,8, net işletme artığı/karma gelir yüzde 22,5 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 38,1 iken bu oran 2017 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36,2 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,5'ten yüzde 47,8'e yükseldi.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME ORANI YÜZDE 5'Tİ

Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2017 büyüme beklentisi en yüksek yüzde 5,7, en düşük yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümüştü.

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN İLK DEĞERLENDİRME

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün açıklanan 2017 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. 2017 yılı ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 5,1 ile yüksek oranda büyüdüğünü belirten Ağbal, ikinci çeyrekte bayram nedeniyle oluşan işgünü kaybına rağmen ekonominin ilk çeyrekte elde edilen yüksek büyüme oranını devam ettirdiğini kaydetti. Hükümet olarak uygulamaya koydukları teşvikler ve desteklerin ne kadar yerinde olduğu yılın ilk yarısında elde edilen yüksek büyüme oranında kendisini gösterdiğinin altını çizen Bakan Ağbal, "İç talep, kredi genişlemesi ve vergi indirimlerinin yanı sıra ekonomide beklentilerin iyileşmesi ve öngörülebilirliğin artması ile ekonomik büyümenin sürükleyicisi olmuştur. Yatırımlar da referandum sonrası pekişen siyasi ve ekonomik istikrara ek olarak yatırım ortamını iyileştirmek, yatırımları teşvik etmeye yönelik attığımız adımlarla birlikte yüzde 9,5 artış kaydetmiştir" dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN GÜZEL HABER: OVP HEDEFİNİN ÜZERİNDE BÜYÜYECEĞİZ

Açıklanan verilerin büyüme kompozisyonunun da sağlıklı olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan Maliye Bakanı, "Artan küresel ticaret hacmi, ticaret ortaklarımızın talebindeki iyileşme ve turizmdeki toparlanmayla birlikte 2017 yılı ikinci çeyreğinde dış talep büyümeye yüzde 1,7 puan pozitif katkı sağlamıştır. Ekonomiye ilişkin öncü göstergeler yılın geri kalanında da büyümenin güçlü devam edeceği yönündedir. Özellikle üçüncü çeyrekte turizmdeki toparlanma, ihracattaki olumlu seyir ile baz etkisi ekonomik büyümeyi ivmelendirecektir" değerlendirmesinde bulundu. Bu göstergeler ışığında 2017 yılında Türkiye'nin OVP hedefinin de üzerinde büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirten Bakan Ağbal, "Ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceğimiz reformlar, aldığımız tedbirler, pekişen güven ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomideki canlanmayı desteklemeye devam edecektir" dedi.

TÜRKİYE'YE 5 AYDA 5 MİLYAR DOLAR! TÜRKİYE'NİN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

BİZE ULAŞIN