Hedeflere en üst düzeyde katkı sunacağız

2023 hedeflerine ulaşmada genel olarak finansal sistemin, özelde de bankacılığın kritik rolüne dikkat çeken ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, “Sektörün hızlı bir büyüme ivmesiyle katkısını en üst düzeyde sunmayı sürdüreceğine inanıyorum” dedi

Hedeflere en üst düzeyde katkı sunacağız
2017'nin hem Türkiye hem de sektör açısından 2016'daki olumsuz siyasal ve ekonomik gelişmelerin etkisinin azaltılması için adımların atıldığı, büyüme ve toparlanmanın hızla hayata geçirildiği bir yıl olduğunu belirten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Ekim 2017 itibarıyla bankacılık sektörü toplam aktifleri 2016 sonuna göre yüzde 16 artışla 3.17 trilyon TL'ye ulaştı. Toplam krediler yüzde 17.9 artışla 2 trilyon TL'yi aşarken, mevduat yüzde 16 artışla 1.69 trilyon TL oldu. Ekim 2016'da yüzde 13.8 olan ortalama özkaynak kârlılığı da Ekim 2017'de yüzde 15.2'ye yükseldi" dedi.

8 BİN İŞLETMEYE KREDİ SAĞLANDI
Bu dönemde sektörü ve genel olarak ekonomiyi destekleyen en önemli etkenlerden birinin Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler olduğuna dikkat çeken Abay, "ING Bank olarak biz de KGF kredileriyle çok verimli bir dönem geçirdik. Ekim sonu itibarıyla 8 bine yakın işletmeye 8.3 milyar TL'lik KGF destekli kredi kullandırdık. Üstelik bunların yüzde 90'ı yeni kredilerden oluşuyordu. Bu da kredi tabanımızın önemli ölçüde genişlemesine katkıda bulundu" diye konuştu. "Türkiye için bir gelecek perspektifi ortaya koyan 2023 stratejisinin ekonomiyi canlandırma potansiyeline sahip bir vizyon içerdiğine inanıyorum" diyen Abay, "Hedeflerin ulaşılabilirliğinin gerek kamu gerekse özel sektör tarafında bu yol haritasının içtenlikle benimsenmesi ile yakından bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bu noktada hayata geçirilecek reformlar ve şirketlerin kesintisiz yatırımlarının hedeflere doğru ilerleyişte çok önemli olduğunu söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

BANKALARIN ROLÜ KRİTİK
2023 hedefleri ve bankacılık sektörü ile ilgili açıklamalarda bulunan Abay, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 hedeflerine baktığımızda 2 trilyonluk ekonomik büyüklük, 500 milyar dolarlık ihracat, 25 bin dolarlık kişi başına düşen gelir ve yüzde 5 civarında işsizlik oranı gibi iddialı ve Türkiye ekonomisini yeni bir aşamaya taşıyacak hedefler görüyoruz. Bu hedeflerin yakalanmasında genel olarak finansal sistemin, özelde de bankacılık sektörünün rolü kritik. Bankacılık sektörü, geçtiğimiz yıllarda kimi zorlu dönemlerde dahi sağlam yapısıyla ekonomimizin en güçlü dayanaklarından biri olarak öne çıktı. 2023 hedefleri bağlamındaki rolü itibarıyla da sektörün hızlı bir büyüme ivmesiyle katkısını en üst düzeyde sunmayı sürdüreceğine inanıyorum." Büyümede inovasyonun önemine dikkat çeken Abay, "Kendisini bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Bank olarak hedeflere yaptığımız katkının öncelikle dijitalleşme, teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımlarda somutlaştığını söyleyebiliriz" dedi.
BİZE ULAŞIN