Bankacılık sistemi gücünü Türkiye ekonomisinden alıyor

Türkiye ekonomisi güçlü ise ve büyüyorsa bankacılık sektörü de güçlü ve büyüyor demektir. Bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi küresel, bölgesel, iç ve dış şoklara dayanıklılık gösterdi. Bütün stres testlerinden başarı ile geçti

Bankacılık sistemi gücünü Türkiye ekonomisinden alıyor
Küresel ve jeo-politik risklere rağmen Türkiye ekonomisi potansiyel büyüme hızının üzerinde bir performans sergilemeyi sürdürüyor. Büyümenin sürdürülmesi için mevcut üretim kapasitesinin verimli kullanılması kadar bu kapasitenin artırılması büyük öneme sahip. Özellikle kapasite kullanım oranlarının belirli sektörlerde yüzde 80'lere ulaşmış olması, yatırım iştahının artma ihtimaline işaret ediyor. Gözlemlerimize göre özkaynakları yeterli ve güçlü olan şirketler yatırım yapmaya devam ediyor. Yurtdışından doğrudan yabancı sermaye girişi de sürüyor.

SERMAYE PİYASALARI BÜYÜMELİ
Bu çerçevede, geleceğe ilişkin beklentileri olumlu etkileyen ve öngörülebilirliği arttıran ekonomi politikaları ile üretim ve yatırım ortamını iyileştiren düzenlemeler yerli ve yabancı girişimcileri olumlu yönde etkilemeye devam edecek. Bu arada, yatırımlar için gerekli uzun vadeli finansmanın sağlanması açısından sermaye piyasalarını büyütmeliyiz. Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını sadece bankacılık sektöründen temin ettikleri kredilerle değil, halka arz yoluyla tahvil ve sermaye ihraçları yoluyla da sağlamaları, bankaların varlıklarını menkul kıymetleştirilmesini teşvik edecek düzenlemeler, uzun vadeli finansman imkânlarını artıracak. Ekonomimiz yüksek büyüme potansiyeline sahip. Uluslararası ekonomik ilişkilerin ve ticaret hacminin batıdan doğuya, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydığı bir süreçten geçiyoruz. Küresel ilişkilerde ve teknolojideki değişimi anlayan, değişime uyum sağlamaya çalışan, dinamik bir yapıya ve dengeleri gözeten bir ekonomi politikasına sahip, her alanda reform yapmaya çalışan bir anlayışımız var. Genç ve dinamik bir çalışma gücüne, makul bir iç talep büyüklüğüne ve yurtdışında geniş bir talep yelpazesine sahibiz. Bir çok alanda hızla artan ve/ veya yenilenen altyapı yatırımları yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların ilgisini çekmekte, özel sektör yatırımları için destekleyici bir özellik taşımaktadır.

KREDİLER ARTACAK
Büyümenin yüzde 5, enflasyonun yüzde 8 düzeyinde olacağı öngörüsü ile kredilerin nominal büyümeyi destekleyecek şekilde artmasını bekliyoruz. Bankalarımızın yurtdışından sağladıkları kaynakları çevirmeye devam etmelerini bekliyoruz. Kredi hacminin yüzde 16-18 düzeyinde, mevduat hacminin ise yüzde 12-14 civarında artmasını tahmin ediyoruz.

BANKACILIK ÇOK GÜÇLÜ
Bankacılık sistemi gücünü Türkiye ekonomisinden almaktadır. Türkiye ekonomisi güçlü ise ve büyüyorsa bankacılık sektörü de güçlü ve büyüyor demektir. Son 10 yıllık dönemde kaynak arzı ve talebi hızla büyümekte, finansal hizmetlere olan talep artmakta. Bankacılık sektörü sağlıklı bilanço yapısı ile içeriden ve dışarıdan sağladığı kaynakları büyümenin finansmanında kullandırmakta. Bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisi küresel, bölgesel, iç ve dış şoklara dayanıklılık gösterdi. Bütün stres testlerinden başarı ile geçti. Yakın dönemde küresel toparlanmanın hızlanarak yaygın bir nitelik kazanması sayesinde geleceğin daha olumlu bir seyir göstermesini bekliyoruz.
BİZE ULAŞIN