İstanbul Boğazı’na koruma kalkanı

Hükümet, İstanbul Boğazı’nı kaçak yapılardan arındıracak komisyon kuruyor. Anadolu ve Avrupa yakası ile tarihi yarımada da kurulacak 3 komisyonda alanında uzman kişiler görev alacak. Boğaziçi alanındaki yapılar bundan böyle yeni imar planları esaslarına göre yapılacak. Aykırı olanlar derhal yıkılacak veya yıktırılacak

İstanbul Boğazı’na koruma kalkanı
Perşembe 31.10.2019
Son Güncelleme: Perşembe 31.10.2019
ABONE OL

Hükümet kaçak yapılarla mücadelesine kararlılıkla devam devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum'dan sonra İstanbul Boğazı'nı kaçak yapılardan arındırmak ve silüetini korumak için harekete geçti. Bu kapsamda bakanlık, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik bir kanun teklifi taslağı hazırladı. Taslağa göre Boğaz hattını korumak için Boğaziçi Başkanlığı kuruluyor. Başkanlığa bağlı olarak, Anadolu ve Avrupa Yakası ile tarihi yarımada da 3 tane Boğaziçi Koruma ve Düzenleme Komisyonu da kurulacak.

ŞEHİR PLANCILARI ÇALIŞACAK
Boğaz hattının korunması, yeşil alanın artırılması, afet riski olan binaların yenilenmesi ve İstanbul'da ekolojik koridorlar oluşturmak için kurulacak komisyonlarda şehir planlama, orman mühendisleri, hukuk, sanat tarihi, arkeoloji gibi meslek gruplarından seçilecek. Kurulacak komisyon Boğaziçi'nde doğal, tarihi, arkeolojik, kentsel arkeolojik ve kentsel sit ile kesin korunacak hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanına ilişkin konular ve uygulamaları ile kültür ve tabiat varlıklarının onarımına öncelik verecek.

Bakan Kurum duyurdu! Kaçak yapıların hepsi yıkılacak

SİLUETİ KİMSE BOZAMAYACAK
Taslağa göre, Boğaziçi alanındaki yapılar bundan böyle yeni imar planları esaslarına göre yapılacak. Aykırı olanlar derhal yıkılacak veya yıktırılacak. Yapı yoğunluğunu sınırlamaya ve azaltmaya yönelik tedbirler alınacak. Ayrıca bu alanda silueti bozacak yapılaşmaya izin verilmeyecek. Daha önce bu yapılara izin verenlerle ilgili cezai işlemler uygulanırken, alınan ruhsatlar da iptal edilecek.

EMSAL KISITLAMASI GELİYOR
Mevcut Boğaziçi Kanunu'na göre, Boğaziçi gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde konut alanları haricinde yükseklik ve emsal kısıtlaması bulunmuyordu.
Yeni taslağa göre silueti etkileyecek tüm yapılar kanun kapsamına dâhil edildi. Boğaziçi alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek korunacak.
Bu alanların arazi ve arsa düzenlenmesi yapılarak veya trampa yoluyla kamu eline geçirilmesi ve kamu yararına kullandırılması sağlanacak.