Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Kuruluyor

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin kuruluşuna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 17 Aralık 2009'da Resmi Gazetede yayımlandı. Birliği'nin kuruluş amaçları arasında; gayrimenkul piyasasının ve gayrimenkul değerleme faaliyetlerinin disipline edilmesi, haksız rekabeti önlemek ve fiyat tarifesi oluşturarak SPK'ya bildirmek, bölgesel ve ülke genelinde gayrimenkul değerleri konusunda istatistikler oluşturmak ve yayınlamak amacıyla gayrimenkul bilgi merkezi oluşturmak bulunuyor. Önümüzdeki günlerde ilk genel kurulunı yaparak kurulacak olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'nin Yönetim kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşacak. Asil üyelerin 1'i SPK tarafından gösterilen lisanlı gayrimenkul değerleme uzmanları arasından, 3'ü SPK tarafından listeye alınmış değerleme şirketlerinin sorumlu değerleme uzmanları arasından, 3'üde uzmanı sıfatını haiz olmayan değerleme uzmanları arasından seçilecek. Yönetim Kurulunun ilk iki yıllık görev süresi ile sınırlı olmak zere, SPK tarafından aday gösterilip seçilen üye Yönetim Kurulunun başkanı olacak.
BİZE ULAŞIN