Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuş ve 10 Kasım 1992 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ancak üniversitenin tarihi o dönemde Eskişehir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı olarak kurulan Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu’nun açıldığı 1974 yılına dayanmaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu 1987 yılında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline dönüştürülmüştür. Bu fakülte, Afyon Kocatepe Üniversitesinin kuruluşu sırasında üniversiteye bağlanmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesinde halen 8 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 15 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversite Temmuz 2008 tarihi itibariyle 36 profesör, 67 doçent, 300 yardımcı doçent, 235 öğretim görevlisi, 45 okutman, 328 araştırma görevlisi, 26 uzman ve 1 eğitim öğretim planlamacısı olmak üzere toplam 1037 akademik personel bulunmaktadır. İdari personel sayısı ise 537’dir. Afyonkarahisar’da Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Ali Çetinkaya Kampüsü, Ahmet Karahisari Kampüsü olmak üzere üç kampüste eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Üniversite 2008–2009 akademik yılına yaklaşık 29.000 öğrenciyle başlamıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Üniversite son dönemde büyük önem verilen ve sayısı hızla artan bilimsel çalışmaları ile de başarıya ulaşmıştır. YÖK Başkanlığınca yayımlanan yayın istatistiklerine göre AKÜ, yayımlanan 135 full article (tam makalesi) ile SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Art&Humanities Citation Index)’da yayımlanan yayınlara göre öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı sıralamasında 24. yayın sayısı sıralamasında 34. sırada yer almıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

AKÜ, 1974 yılından gelen 35 yıllık deneyimi ve birikimiyle köklü bir yükseköğretim kurumudur. Uluslararası alanda söz sahibi bir üniversite olmayı hedeflemekte ve bu alandaki başarılı çalışmalarıyla hedefine hızla yaklaşmaktadır. AKÜ, güçlü bir öğretim üyesi kadrosu ile genç ve dinamik bir öğretim elemanı kadrosuna sahiptir. Öğrencilerine özgür düşünce ve özgüven yeteneğini kazandırır, başarıyı ödüllendirir, rahat ve huzurlu bir üniversite ortamı sunmaktadır. Kazandırdığı takım çalışması ve iletişim kurma becerileri ile üniversite sonrası yaşama hazırlamaktadır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Öğrencilerine özgür düşünce ve özgüven yeteneğini kazandırır, başarıyı ödüllendirir, rahat ve huzurlu bir üniversite ortamı sunmaktadır. Kazandırdığı takım çalışması ve iletişim kurma becerileri ile üniversite sonrası yaşama hazırlamaktadır.

ULAŞIM OLANAKLARI
AKÜ, zengin bir tarihe, kültürel ve doğal mirasa sahip; ülkemizdeki önemli kara ve demiryollarının kesiştiği; büyük şehirlerimize yakın bir il olan Afyonkarahisar’da yer almaktadır. Önemli kara ve demiryollarının kesişme noktasında yer alan ve coğrafi konum olarak birçok bölgeyi birleştiren özelliği nedeniyle ulaşım kolaydır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ayrıca yurdumuzun birçok ilinden Afyonkarahisar’a trenle de ulaşılabilmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bulunduğu kampüslere şehir merkezinden düzenli olarak özel halk otobüsleri ve minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerimiz arasında ilk ve tek olan “Öğrenci Kampüs Acil Yardım Servisi” hizmeti de verilmektedir. Servis, üniversitenin Afyonkarahisar il merkezindeki kampüslerinde öğrenim gören ve derslerinin olağan dışı saatlere sarkması nedeniyle hiçbir ulaşım hizmetinden yararlanma şansı kalmayıp kampüslerde mahsur kalan öğrencilere hizmet vermektedir. Bu hizmetten, barındıkları yerde sağlık nedeniyle acil ulaşım aracına ihtiyaç duyan öğrenciler de yararlanabilmektedir. Servis, haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Bu servis kapsamında Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde bir binek aracı ve şoför hazır bulundurulmaktadır.

BİZE ULAŞIN