Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, tüketicilerin internet üzerinden bile başvurabildikleri Tüketici Hakem Heyetlerinde hak ararken karşılarına çıkan masrafları korkusunun sona erdiğini vurgularken, "Karşı avukat ücreti korkusundan hak aramaktan çekinen tüketicilerin önü açılmış, karşı vekâlet ücreti davaya konu meblağın yüzde 12´si ile sınırlandırılmıştır" dedi.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Av. İbrahim Güllü, tüketicinin korkulu rüyası olan karşı avukatlık ücretinde gelinen son durumu değerlendirerek, 2018 yılı için 6.860 liraya kadar olan çekişmelerde Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurunun zorunlu olması ve verilen kararların Mahkeme Kararı hükmünde olmasına rağmen 990 liralık ücreti ödemek zorunda kalmaktan endişelenen tüketicilerin hak aramaktan vazgeçtiklerini belirtti.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Artık durumun değiştiğinin, mahkemede dava kaybedilse bile karşı avukata ödenecek ücretini dava konusu bedelin yüzde 12´sini geçemeyeceğinin altını çizen Güllü, örneğin faturasındaki yüz lira fazlalık için davalık olan tüketicinin haksız bulunması halinde ödeyeceği karşı vekâlet ücretinin sadece on iki lira olacağını ileri sürdü.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

'SATICILARIN KOZ OLARAK KULLANDIĞI BİLİNİYOR'
TBM Başkanı Güllü DHA´ya yaptığı açıklamasında, "Tüketicilerimiz, hak arama konusunda zayıf ve çekingen bir yapıdadır. Hak aramak istese de karşısına çıkan en ufak bir engelleme veya korkutma halinde hemen geri adım atmaktadır.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

"Tüketicinin hak arama mücadelesinde önüne çıkan engellerden birisi de başvurunun reddedilmesi ya da kazansa bile itiraz davası açılıp kaybedilmesi halinde üstlenmesi gereken karşı avukatlık ücretidir.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Kimi zaman satıcıların, Hakem Heyetlerinde çalışanların veya tüketici örgütlerinin hak aramak için başvuruda bulunmak isteyen tüketiciye bu durumu hatırlatması üzerine tüketicinin geri adım attığını görmekteyiz. "Bazı satıcıların bunu koz olarak kullandığı da bilinmektedir.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Dimyat´a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemeyen tüketicimizin eğilimi de doğal olarak geri vites yapmak oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Güllü, tüketicinin avukatlık ücreti endişesi ile hak aramaktan vazgeçmesi hakkında ise "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun´un `Karar ve karara itiraz´ başlıklı 70 inci maddesinin altıncı fıkrasında, Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden karşı vekâlet ücretine hükmedileceği öngörülmesine rağmen, uygulamada maktu ücretlere hükmedilebiliyordu.

BİZE ULAŞIN