100 yıllık karikatürlerle: "Bize Belediye Baksın"

  • Pazartesi 25.12.2017
100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa 37

Hayal, 16 Ocak 1875: Karagöz Efendi, İstanbul sokaklarında temiz gezmek için bundan başka çare bulamaz!

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa 42

Hayal, 30 Ağustos 1875: Yağmurların bugünlerde çoğalmasından dolayı bir hatıra.

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa51

Dalkavuk, 17 Ekim 1908

Çocuk- Beybaba! Ne kadar çok sadaka veriyorsun...

Peder- Ne yapalım oğlum Köprüden geçeceğiz. Başımız gözümüz sadakasıdır... (Galata Köprüsü tahtadandı. Yangın tehlikesi bile atlatan köprü artık ömrünü tamamlamıştı. Halk üzerinden geçerken tedirginlik duyuyordu. Yeni köprü 1912'de hizmete girinceye kadar bu tür karikatürler çok yayınlanacaktı)

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa 56

Cem, 1 Nisan 1911

Kel başa şimşir tarak (Fransızca yazı: İstanbul ve otomobil) (1910'a gelinceye kadar İstanbul sokaklarında başta nazırlar ve paşalara ait birçok otomobil boy göstermişti. Halkta kişilerin otomobil sahibi olması ise polisin iznine bağlıydı. Bu güçlükleri göze alıp otomobil sahibi olanlar ise yolları bu araçlara uygun hale getirmeyen belediye engelini henüz aşamamışlardı.)

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa 57

Geveze, 18 Şubat 1909

İstanbul'da arabalar, otomobiller, motosikletler, bisikletler, vesait-i nakliye-i saire (diğer nakliye araçları) çoğaldığı takdirde sokak ve caddelerde hasıl olacak intizam ve huzur-ı meşi (huzurlu yürüyüş) ve hareket. (Çemberlitaş'ta dönemin tüm modern taşıtları bir arada görünüyor. Karikatürde gerekli kurallar konulmadığı takdirde oluşacak kargaşaya dikkat çekiliyordu.)

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa61

Laklak, 19 Ağustos 1909

Köprücüleri nezaketi:

-Sağdan bir el. Hiş madame!

-Sabahtan beri üç defadır parasız geçiyorsun be herif!...

(İstanbul'un yorgun köprüsü Galata'dan geçen yayalar ücret ödüyordu. Bu bedel beyaz giysili görevliler tarafından toplanıyor, kaçak geçmek isteyenlerle zaman zaman kavgalar olurdu.)

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa 66

Hayal-i Cedid, 21 Mayıs 1910

Üstte: Şehremaneti projelerinden

Altta: Çamurların temizlenmesi mümkün olamayacağı anlaşıldığından bari şehri yağmurlardan muhafaza edelim kaydıyla. (Artık sokakların çamurdan temizlenemeyeceğini anlayan çizerler, birbirinden farklı projelerle yağmuru şehirden uzak tutmaya çalıyorlardı!)

100 yıllık karikatürlerle: Bize Belediye Baksın

Sayfa 71

Kalem 9 Şubat 1911

Beyoğlu Caddesi'nden çamurlara batmadan geçmek için yegâne çare. (Cadde-i Kebir'de Tokatlıyan'ın önündeki bu İstanbul beyefendisi başka bir yere gitmek istiyor. Ama her yer çamur. Günümüzdeki gibi taksiler de yok. Ne yapacak! Hemen bir hamal çağırılıyor ve beyefendiyi gideceği yere sağ salim tertemiz götürüyor.)

BİZE ULAŞIN