Nazım Hikmet

Nazım Hikmet

O bu ülkeye gelmiş en büyük şairlerden biriydi. Sadece Türkiye'ye değil dünyaya mâl olmuş, asrın şairi sıfatını hak edmişti. Nazım Hikmet Ran yüreği o kadar vatan aşkı dolu bir şair iken vatan hainliğiyle suçlanarak yıllarca hapis yattı ve 3 Haziran 1963'te hayata gözlerini yumdu.

Nazım Hikmet

Nazım Hikmet Ran "Güzel Yüzlü Şair" ve "Mavi Gözlü Dev" lakaplarıyla da anılmaktadır. Deniz mavisi gözleri ve güler yüzü ona bu lakabın verilmesine neden olmuştur. Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim adını kullanmıştır.

Nazım Hikmet
20 Kasım 1901'de Selanik'te dünyaya geldi. İlk şiiri ‘Feryad-ı Vatan’'ı 1913'te yazmış, aynı yıl Galatasaray Sultanisi'nde ortaokula başlamıştır.
Nazım Hikmet
Babası Hikmet Bey, Selanik'te, Hariciye Nezareti'nde (Dışişleri Bakanlığı) çalışan bir memurdur. Diyarbakır, Halep, Konya ve Sivas valilikleri yapmış olan Nazım Paşa'nın oğludur. Mevlevi tarikatından olan Nazım Paşa aynı zamanda bir özgürlükçüdür. Kendisi Selanik'in son valisidir
Nazım Hikmet
Annesi Celile Hanım, piyano çalan, ressam denilebilecek ölçüde iyi resim yapan, Fransızca bilen bir kadındır. Celile Hanım, bir dilci ve eğitimci de olan Hasan Enver Paşa'nın kızıdır.
Nazım Hikmet
Nazım Hikmet 1917'de Heybeliada Bahriye Mektebi'ne girer. Daha sonra Kurtuluş Savaşı için Anadolu'ya geçer. Fakat sağlık nedenleri ile bahriyeden ayrılmak zorunda kalır. Bu sırada Hamidye Kruvazörü'nde güverte subayıdır
Nazım Hikmet
Bolu'ya öğretmen olarak atanır. Daha sonra Batum üzerinden Moskova'ya giderek Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat okur.
Nazım Hikmet
1921'de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına tanık olur ve komünizm ile tanışır.
BİZE ULAŞIN