“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Aksaray'da bir İlkokulda velilerin otizmli çocukları yuhalaması önemli bir sorunu yeniden gündeme getirdi. Otizm konusunda merak edilen tüm soruları Aile danışmanı ve Uzm.DKT Yasemin TEKİN'e sorduk.

  • Cuma 08.11.2019
“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkar. Aksaray'da bir İlkokulda velilerin otizmli çocukları yuhalaması önemli bir sorunu yeniden gündeme getirdi. Otizm konusunda merak edilen tüm soruları Aile danışmanı ve Uzm.DKT Yasemin TEKİN'e sorduk.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Son gelişmelerle gördük ki halkımız otizm konusunda yeterli bilgi sahibi değil. Otizm bir hastalık mıdır?

Son yıllarda spektrum bozukluğu olarak karşımıza çıkan Otizm, doğuştan gelen yada yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Beynin yapısını yada fonksiyonlarını etkileyen,bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Özellikle bireyin duyusal problemleri ön plana çıkmakta olup çevre ile uyumunu azaltmaktadır. Denge ile ilgili problemleri olabileceği gibi,ömür boyu süren yüksek sese karşı duyarlılık,dokunma hassasiyeti,ışığa karşı duyarlılık gibi farklı semptomlar gösteren çok geniş bir yelpazedir.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Ne değildir derseniz cevap vereyim. Hastalık değil, farklılıktır. Tanı kaldırma özelliği olmayan eğitim ile semptomları minimize edilebilen nöro-gelişimsel bozukluktur. Bulaşıcı değildir. Anne baba tutumlarıyla ortaya çıkamayacağı bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Uzm.Dkt. Yasemin Tekin

Otizmli bireyler çevrelerinde yaşanan olumsuz olaylardan etkilenirler mi?

Her canlıda olduğu gibi,kendini savunma,temel ihtiyaçlarını giderme,yaşamını sürdürme güdüsü, öğrenme isteği gibi temel gereksinimleri vardır. Duygularını ifade etmede zorluk çekmeleri,bu bireylerin olumsuz durumlardan etkilenmedikleri anlamına gelmemektedir. Evet,olumsuz davranış ve yaklaşımlardan birincil derecede etkilenmektedirler ve bunu davranışlarıyla (stereotipik hareketlerle) göstermektedirler.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Otizmli bireylerin kaynaştırma eğitimine dahil edilmeleri ne kadar doğru,ne kadar yanlıştır?

Son zamanlarda bir özel kanalda Türkçe versiyonu gösterime giren otizmli bireylerin eğitim aldıklarında ulaşabilecekleri noktaya güzel bir örnektir.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Atatürk'ün söylediği gibi ''Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur'' sözünden hareketle,bu bireylerin de eğitim hakkı Anayasal haktır. Kaldı ki,otizm spektrumunda yer alan orta ve hafif düzeyde etkilenmiş olan bireyler,kaynaştırma öğrencisi olarak eğitime dahil edilmektedir.

“Otizm hastalık değildir farklılıktır”

Otizmli bireylere sahip ailelerin duygusal yapısı nedir?

Bu ailelerimiz,tanıyı aldıkları an itibarıyla bir çöküş yaşarlar. Önce inkar,sonra öfke,sonra kabullenme evrelerinden geçerler. Her evre kendi içinde, çevre desteği ile aşılır,yada bundan yoksun olan aileler içine kapanır veyahut çok zorlu mücadeleler sonucunda bu evreleri aşarlar.

BİZE ULAŞIN