Dünden bugüne Milli Piyango

Dünden bugüne Milli Piyango

Osmanlı İmparatorluğu'nda piyangodan Lotarya sözcüğü kullanılarak söz edilirdi. Piyango çekilişleri, öncelikle levantenler ve gayr-i Müslim anasır arasında başlamıştı. Ve bu piyangolarla para değil ev, arsa, iş yeri gibi değer taşıyan servetler dağıtılmaktaydı.

Dünden bugüne Milli Piyango

1855 yılında yabancı piyango biletlerinin yurda girmesi, 1857 yılında ise piyango biletleri tümden yasaklandı. Sultan Abdülaziz'in ilk saltanat yıllarında piyangolar yeniden ortaya çıktı.