İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri ile ilgili yeni yönerge yayınlandı.Güncellenen yeni yönergeye göre bakanlık bünyesinde müze ve ören yerlerine kimlerin ücretsiz gireceği de belli oldu.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Yeni yönergeye göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenlere de (Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç) ücretsiz giriş hakkı getirildi.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinin ziyaret usul ve esasları ile müze ve ören yerlerinin ziyareti, bilet ve bilet benzeri araçlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı "Müze ve Ören yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" 24 Kasım'da yürürlüğe girdi.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

9 Kasım tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenenen yeni yönergeye göre bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerinin kimlere ücretsiz olduğu da belli oldu.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

Yapılan açıklamaya göre, yenilenen yönergede belirtilenler müze ve ören yerlerine kimlik/sözleşme göstermek suretiyle ücretsiz girerler. İşte o liste...

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

- 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,

- 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

- Gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri,

- Engelliler ( TC vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür bir engel ve/veya belge ibrazı ile)

- Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,

- ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,

- Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,

- Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

- Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları,

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

- 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,
- Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).
- Müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçenin;
- Mülki İdare Amirleri (İllerde Vali, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı, ilçelerde Kaymakam),
- Büyükşehir, İl, İlçe ve Beldenin Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler.

İşte ücretsiz gireceklerin listesi...

- Resmi görev kapsamında müze veya ören yerine giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,

- Ticaret Bakanlığı'nın kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığını önlemek amacıyla sürdürdüğü faaliyetler kapsamında, kaçakçılık mücadelesi ile görevli, gümrük muhafaza personeli,

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim okulları geçerli kimlik kartını haiz öğretmenler ( Özel Öğretim Kurumlarında görev yapanlar hariç)

- Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerine ücretsiz giriş yapabilirler.

BİZE ULAŞIN