“Şehzade” Osman Selahaddin Osmanoğlu: Hanedan üyelerinin hepsinin sürgüne gönderilmesi hataydı

Anne ve baba tarafından hanedan üyesi olan şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu ile buluştuk. "Şehzade", hanedan üyelerinin hepsinin sürgüne gönderilmesinin hata olduğunu anlattı.

Pazar 27.10.2019 10:04 Güncelleme: Pazar 27.10.2019 10:09
“Şehzade” Osman Selahaddin Osmanoğlu: Hanedan üyelerinin hepsinin sürgüne gönderilmesi hataydı

Baba tarafından padişah V. Murad'ın soyundan geliyor, anne tarafından Sultan Reşat'ın... Osman Selahaddin Osmanoğlu, hem baba hem de anne tarafından hanedan üyesi olan tek şehzade. 1924'te saltanat kaldırılıp hanedan üyeleri sürgüne gönderilince anne ve babası Mısır'a gidiyor. O da 1940'ta Mısır'da doğuyor. Türkiye'ye ilk defa 34 yaşında 1974'te gelebiliyor. Emekli olduktan sonra da Türkiye'ye yerleşiyor. Beylerbeyi'nde bir zamanlar Mehmet Akif'in de yaşadığı Yadigar Konak'ta yaşayan Osman Selahaddin Osmanoğlu ile buluşmamızın sebebi, padişah V. Murad'ın tek oğlu olan ismini taşıdığı büyükbabasının babası Selahaddin Efendi'nin evrak ve yazıları.

“Şehzade” Osman Selahaddin Osmanoğlu: Hanedan üyelerinin hepsinin sürgüne gönderilmesi hataydı

2. Abdülhamit döneminde babası V. Murad ile birlikte Çırağan Sarayı'nda 28 yıl hapis tutulan Selahaddin Efendi'nin bu evrak ve yazıları o döneme ışık tutacak, dönemin siyaset ve zihniyet dünyasını daha iyi anlamamıza imkan verecek nitelikte. 25 yıl önce bu evrak ve belgeleri elde eden Osmanoğlu, incelemesi ve kitap haline getirmesi için Prof. Edhem Eldem'e veriyor. Eldem de 25 yıl üzerinde çalıştıktan sonra yayıma hazırlıyor. 12 kitaptan oluşan yayının ilk kitabı V. Murad'ın Oğlu Selahaddin Efendi'nin Evrak ve Yazıları adıyla İş Kültür Yayınları'nca yayımlandı.