Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu bugünkü köşesinde Miraç Kandilini ve bu mübarek gecenin önemini yazdı. Miraç nedir? Öncesinde ve sonrasında neler gerçekleşmiştir? İşte Hatipoğlu'nun o yazısı...

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bu gece Miraç Kandili. Miraç yükseğe, yücelere çıkış anlamına geliyor. Miraç gecesinde şu oldu: Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke'de iken gecenin bir saatinde yanına gelen Cebrail ve iki melek ona bir binek getirdi ve onu bineğe bindirip Kudüs'e getirdi. Kudüs'te peygamberlerin ruhaniyeti ile görüştü, onlara imamlık yaptı. Sonra da manevi derecelere yükseltildi. Orada Yüce Rabbimizin göstermek istediği olağanüstü hadiselere muhatap oldu. Yaratılmış olan cennet ve cehennemde ileride olacak olan bazı sahneler -vukuundan, önce- ona gösterildi.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Nihayet 'Sidretül Münteha' denilen yere vardı. Orada kaderi yazan kalemlerin sesini duydu. Orada en yüce cennetlerden -makamlardan- olan Meva Cennetini gördü. O gece Cebrail'i altı yüz kanadıyla gördü. (Buhari, Tefsir, 4857) Birçok peygamberin manevi yolculuğu olabilir ama; hiçbir beşere bu manada yüce ve erişilmez bir ikram olmamıştır. Orada vahyi en üst derecede aldı. Kendisine orada hem yükümlülük ve hem de müjdeler verildi.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Beş vakit namaz orada emredildi. "Allah birdir ve Hz. Muhammed (s.a.v.) O'nun Resulüdür" diyen herkesin sonunda cennete gireceği O'na haber verildi. Daha sonra yeryüzüne geri getirildi ve Mekke'ye bırakıldı. İşte bu olağanüstü yolculuğa İsra-Miraç yolculuğu denilir.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bu yolculuk müşriklerce inkâr edildi. Putperestler ve günümüzdeki temsilcileri bu olağanüstü yolculuğu akıllarına uyduramadıkları için ya küçümsediler ya da reddettiler. Müminler ise Hz. Resulullah'ın yaşadığı bu büyük mucizevi ikramı aynen kabul ettiler.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Miraç öncesi
Hz. Resulullah'ın (s.a.v.) tebliği; Mekke'deki burjuva ve mafya düzenini temelinden tehdit eder hale gelince Mekkeliler ayaklandılar. Zira mazlumlar, kadınlar, gençler Efendimizin yanında yer aldılar.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Sermayeleri putları olanlar, Arap yarımadasının baronları; köle ticaretini kıran, toprağa gömülen kızların kavgasını veren, kadınların köleleştirilmesine müdahale eden Hz. Resul'ün bu mücadelesinin günden güne güçlendiğini görünce O'nu ortadan kaldırmaya karar verdiler.
Büyük bir kötü algı - oluşturma faaliyetine başladılar. Deli, kâhin, sihirbaz, şair dediler. Önceleri onunla kirli bir pazarlık kurmaya çalıştılar. Kâbe'nin anahtarı, paralarımız, evleneceğin genç kızlarımız sana olsun dediler. Sen bizim putlarımızı, biz senin Rabbini kabul edelim. Dönüşümlü tapınalım dediler. Ret cevabı alınca da kalemini kırdılar.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Üzüntü yılı
Miraç hadisesinden önce -ki peygamberliğin 10. yılı kabul edilir yaygın kanaate göre- peygamberimizin müdafii olan amcası Ebu Talib ve 25 yıllık eşi olan Hz. Hatice art arda hayatlarını kaybettiler. Bu da müşrikleri cesaretlendirdi.

Yücelerdeki misafir Hz. Muhammed (s.a.v.)

Taif açılımı
Hz. Resul; Mekkelilerin azgınlık ve inadını görünce devletine yeni zemin aradı. Taif'e gitti. Taif Mekke'ye 70 km. civarındaydı. Orada organize edilmiş bir yığının taşlarıyla karşılaştı.
İşte Miraç tam da bu ortamda; kalbinin kırık olduğu, yüreğinin yaralı olduğu bu dönemde bir müjde ve teselli olarak meydana geldi.

BİZE ULAŞIN