Anızları yakmak toprağı öldürüyor

Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi Başkanı Ahmet Sever, anızlar yakıldığında, toprağın erozyona daha hassas duruma geldiğini söyledi

Cumartesi 25.05.2013
ABONE OL
Ziraat Mühendisleri Odası Hatay Şubesi Başkanı Ahmet Sever, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik fiziksel kimyasal yapısının ve çevrenin korunarak doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliğinin şart olduğunu belirterek, çiftçilerden anız yakmamalarını istedi. Anız yakılması halinde topraktaki organik maddenin yok olduğunu ve toprakların daha verimsiz, erozyona daha hassas bir duruma geldiğini yaptığı yazılı açıklamasında belirten Sever; "Yakma neticesinde toprak yüzeyinde 200-250C'ye ulaşan sıcaklıklar toprakta killeşmeye (tuğla görünümü) neden olmakta, bu sebeple besin maddesi değişimi zorlaşmaktadır" dedi.

VERİMİ AZALTIR
"Sap ve anızların yakılması ile bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azotun kaybının da arttığı bilinmektedir" diyen Sever; "Anız yakmanın diğer bir zararı da toprak yüzeyinde bulunan mikroorganizmaları öldürmesidir. Anız yakılması ile kağıt sanayimizin en önemli hammaddesi olan selüloz da yok olmaktadır. Yakmanın sonucunda mikroorganizmaların yüzde 80'ine yakını yok olmakta verimde azalmalara neden olmaktadır" dedi.

DENGEYİ YOK EDİYOR

Anız yakımının doğal dengeyi de bozduğunu, yangınlar sırasında arazide yaşayan pek çok yabani hayvanın yuvalarını terk etmek zorunda kaldığını veya öldüğünü belirten Sever; "Anız yangınları komşu tarlalardaki hasat edilmemiş ürünlere, traktörlere, meyve bahçelerine, bunların etrafındaki çitlere, telefon direklerine, civardaki yerleşim yerlerine, özellikte de ormanlarımıza telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. Anızların yakılmasıyla hayvan yemi olarak kullanılmasından başka birçok yararı olan kaba yem (sap ve saman) yok edilmektedir" diye konuştu.