Fabrikaların çatıları enerji paneli olmalı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, enerji sektörünün sürdürülebilir kalkınmada stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, enerji sektöründe arz güvenliğini sağlamanın önem taşıdığını söyledi. Konukoğlu, sanayide güneş enerjisinden yeterince yararlanılmadığını belirterek, işletmelerin çatılarının enerji panellerine dönüşmesi gerektiğini kaydetti.

HIZLA BÜYÜYORUZ

Konukoğlu, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Gaziantep Koordinasyon Kurulu'nca düzenlenen Güneydoğu Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumuna geldiğini söyledi. Artan nüfus, sanayileşme, şehirleşme ve küresel ticarete paralel olarak, enerji ihtiyacının da sürekli büyüdüğüne işaret eden Konukoğlu, Türkiye'nin enerji talep artışında, dünyada Çin'den sonra ikinci ülke olduğuna dikkati çekti. Sürdürülebilir kalkınmada stratejik öneme sahip enerji sektöründe, arz güvenliğini sağlamanın önem taşıdığını kaydeden Adil Konukoğlu, "Bunun için, yerli kaynaklara öncelik vererek, kaynak çeşitliliğini sağlamalı, yenilenebilir enerjinin payını ve enerji verimliliğini artırmalı, ithalatı azaltacak tedbirleri almalı ve böylece dışa bağımlılığı azaltmalıyız" diye konuştu.

GÖREVİMİZİ YAPMIYORUZ

Türkiye'nin enerji konusunda üzerine düşeni yapmadığını belirten Konukoğlu, "Önemli olan biz bundan sonra ne yapacağız. 2023 ve 2071 vizyonuna ulaşmamızda, kullanılabilir ve ucuz enerji olmadan hiçbir şey yapılamaz. Yılda ortalama 9 ay güneş alan bir ülkede yaşarken; güneş enerjisini göz ardı etmek kadar, büyük yanlış olamaz" dedi.

BİZE ULAŞIN