İtina ile yeşil alan gasp edilir

İtina ile yeşil alan gasp edilir

Çukurova Belediyesi, yeşil alanları spor tesisine ve otoparka çevirirken Büyükşehir Belediyesi'nin de 37 dönümlük yeşil alanı çeşitli birimleriyle işgal ettiği ortaya çıktı

Adana'da yerel yönetimlerin yeşil alanları gasp etme hastalığı giderek artıyor. Çukurova Belediyesi 17 dönümlük yeşil alanı oldubittiye getirerek spor tesisine çevirip belediye binasının yanındaki yeşil alanı da otoparka dönüştürürken, Büyükşehir Belediyesi'nin aşağı kalmadığı ortaya çıktı. Belediyeevleri Mahallesi'nde geçici olarak metro inşaat şantiyesine dönüştürülen 37 dönümlük yeşil alan şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çeşitli birimler tarafından kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanla ilgili herhangi bir meclis kararının olmadığını söyledi.

İŞGALİ DURAK BAŞLATTI
Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil alan işgali 2010 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak döneminde başladı. Aytaç Durak, hafif raylı taşıma sistemi çalışmaları için 37 bin 313 metrekarelik alanın şantiye olarak kullanılmasına izin verdi. İmar planında yeşil alan olarak gösterilen alan daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çeşitli birimlere tahsis edildi. Yeşil alan işgali yasalara ve yönetmeliklere aykırı şekilde devam ediyor.

AMACI DIŞI KULLANILAMAZ

Belediyeevleri ve Kurttepe Mahallesi arasında kalan alan Büyükşehir Belediyesi'nce 1989 öncesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi uyarınca arazi ve arsa düzenlemesi yaptırılması neticesinde; düzenlemeye giren bütün parsellerden yüzde 35 oranında kesinti yapılmak suretiyle yeşil alan olarak oluşturulmuştu. Yeşil alanın amacı dışında kullanılamayacağı yasaca belirtilmesine karşın Büyükşehir Belediyesi bu yasayı ihlal etmekten çekinmedi.

ŞİMDİ GÖZLER SÖZLÜ'DE

Şimdi gözler Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de. Başkan Sözlü'nün, İmar Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında, "Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tâbi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, ibadet yeri ve karakol gibi umumî hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarla kullanılamaz" hükümleri ışığında, geçmiş yönetimlerin hatasından dönüp dönmeyeceği merakla bekleniyor

YASA NE DİYOR?

Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar; Madde 27 - İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için: 1- İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır. 2- İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.
BİZE ULAŞIN