Vatandaş işgalci belediye seyirci

Mahallesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi'nde DSİ'ye ait ve imarda park olarak işlenen alanın bir bölümü işgal edildi. DSİ ve Seyhan Belediyesi ise bu açık işgale ses çıkarmadı

Vatandaş işgalci belediye seyirci
Adana'da yeşil alan işgallerinin önüne geçilmiyor. Yeşil alanlara sahip çıkması gereken yerel yönetimler, bu alanları amaçları dışında kullanınca vatandaşlara kötü örnek oluyor. Belediyelerin de işgal yaptığını gören vatandaşlar, yeşil alanları, parkları rahatlıkla işgal ediyor. Bunun son örneği Seyhan Belediyesi'nin sorumluluğundaki Fatih Mahallesi Kuzey Kıyıboyu Caddesi'nde yaşandı.

İMARDA PARKTI
Beyazevler Mahallesi'nden geçen sulama kanalının işgal edilmesine mahkeme kararı olmasına rağmen bir türlü son vermeyen DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Fatih Mahallesi'nden geçen sulama kanalının çevresindeki işgallere de sessiz kaldı. Fatih Mahalle Muhtarlığı binasının bulunduğu ve imar planında park olarak işlenen alan, çevresi tellerle çevrilerek işletme haline dönüştürüldü.

PARK MI ÖZEL MÜLKİYET Mİ?

30 Mart yerel seçimlerinden sonra işgalin başladığını belirten vatandaşlar, halka açık olması gereken parkın, özel mülkiyetmiş gibi etrafının telle çevrildiğini ve sadece iki noktada giriş bulunduğunu söyledi. Parkın parke taşlarıyla döşenmiş olması da gözlerden kaçmadı. Oysa park tanımının yapıldığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde bitkilendirme için toprak örtüsüne vurgu yapılıyor. Konuyla görüşüne başvurduğumuz DSİ yetkilileri, yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
Tanımlar başlığı 13. Madde : ab) Parklar: İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zemin veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ile açık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.'yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03'ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı alanlardır.

BİZE ULAŞIN