Atıksu arıtma tesisi yapımı devam ediyor

Gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirilen tesisle birlikte ileri düzeyde çevre koruması sağlanacak.

Atıksu arıtma tesisi yapımı devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteğiyle yapımına başladığı Atıksu Arıtma Tesisinin yapım çalışmaları sürüyor. Atıksu Arıtma Projesi, ileri biyolojik atıksu arıtma projesi olup arıtılan su, içme suyu alınabilecek ortamlara deşarj edilebilecek özellikte olacak. Gelişmiş ülkelerinde uygulanan proses, makine ve ekipman teçhizatına sahip modern bir anlayışla hayata geçirilen tesisle birlikte ileri düzeyde çevre koruması sağlanacak. Atık suların çevreye verebileceği zararları engelleyen arıtma işlemleri, özellikle Sır Barajı Havzası için hayati önem taşıyor. Sır Barajı havzasına akmakta olan akarsuların arıtılarak inşaatı devam eden Atıksu Arıtma Tesisi Projesi'nin finansmanın, yüzde 85'i Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanan anlaşması çerçevesince IPA fonundan karşılanıyor. Geriye kalanının yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 9'u ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

DOĞAL HAYATA KATKI
Tesisin faaliyete geçmesi bölgenin de çevre korumasına önemli derecede katkı sağlayacak. Atıksu Arıtma Tesisi ile birlikte herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Sır Barajına dökülen atıksular temizlenerek barajların hem su kalitesi korunacak, hem de ömrü uzatılmış olacak. Su kütlelerini tehdit eden en önemli etkenlerden birisi; herhangi bir büyük su ekosisteminde, başta karalardan gelenler olmak üzere, çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda çoğalması sonucu plankton ve alg varlığının aşırı şekilde artmasıdır.
BİZE ULAŞIN