"Müslüman Olmayan Bir Ülke Veya Kuruluş ’Helal’ Sertifikası Veremez"

Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) ve gayrimüslim kuruluşların ’helal’ sertifikasyonlarına dikkat çekmek için 13-14 Haziran 2015 Tarihinde İstanbul’da gerçekleşen ’Gayrimüslümlerin Müdahalesine Karşı Özel Toplantı’nın sonuç bildirgesini Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer açıkladı.
Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES), Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) ve gayrimüslim kuruluşların ’helal’ sertifikasyonlarına karşı İstanbul’da 13-14 Haziran 2015 tarihleri arasında uluslararası bir kongre düzenledi.
Kongrenin sonuç bildirgesini GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer açıkladı. Büyüközer şunları belirtti;
"Helal, Kur’an ve Peygamberin öğretilerine dayanan ilahi bir zorunluluktur. Bir Müslümanın kendine özgü kimliği ve niteliği, peygamberin sünnetinde ana hatlarıyla belirlenen helal kaidelerine bağlıdır. Helal’in yorumlanması, standardizasyonu, düzenlenmesi ve uygulanması bir ibadet olarak kabul edilmektedir. Bütün ibadetler iman ve itikada dayanmaktadır. Devletlerin ve kilisenin kuvvetler ayrılığı Avrupa ve Batı ülkelerinin yerleşik hukuki standartlarında her zaman bulunmaktadır. Bazı ülkelerin ve Birliklerin Standardizasyon Otoriteleri Helal gıdalar için standartlar geliştirmeye başlamış bulunmaktadır. Belirtilen standardın geliştirilmesi için teknik komiteler kurmuşlardır.
Bundan dolayı bizler, Helal Sertifikalama Kurumları ve İslami Sivil toplum kurumlarının temsilcileri olarak, İlan ediyoruz ki:
Bir inanç gurubunun dini meseleleri yalnızca o inanç gurubunun müntesipleri tarafından yürütülür.
Helal Standartların oluşturulmasında, teknik heyetlerin yanında Kur’an, Sünnet, Icma ve Kıyas’a dayalı, İslami kurallarda derin bilgiye sahip, nitelikli Müslüman ilahiyatçılar gereklidir.
Helal ve Haram bir Müslümanın tüm hayatı boyunca hüküm süren İslami emirlerdir ve mutlak dini kaidelere bağlı olarak düzenlenmiştir.
Helal’in uygulanması ve doğrulanması ibadet kavramından soyutlanamaz ve bu nedenle sadece teknik uygunluk konusuna indirgenemez.
Gayrimüslimler tarafından Helal sertifikalama yapılması İslami kurallara göre geçersiz sayılmaktadır.
Gayrimüslim ülkelerin kuruluşları vasıtasıyla Müslüman toplumun dini konularına müdahale, onların özgürlük ve tüketici haklarını ihlaldir.
Gayrimüslimlerin, Helal sertifikalama düzenlemesini amaçlayan her türlü eylemin veya sertifikalamanın geçerliliği ve meşruluğu kabul edilmeyecektir.
Helal, katıksız İslami bir terimdir. Gayrimüslimlerin arkasında nasıl namaz kılmayı kabul etmeyeceğimiz gibi, Helal ile ilgili denetim, teftiş, şehadet, akreditasyon ve sertifikalaması ve gayrimüslümler tarafından yayınlanmış benzeri dokümanlarının da reddedileceğini hatırlatırız.
Tüm dünyadaki uluslararası niteliğe sahip diyanet organizasyonları ve fetva enstitüleriyle gayrimüslimlerin Helal konularına müdahalesi ve Helal standartların oluşturulmasının yanında Müslüman enstitülerin bu tür organizasyonlarla işbirliği yapmasını önleyecek bir fetva yayınlanması için İslami organizasyonların ve Helal Sertifikalama Kurumlarının temsilcilerinden bir komite kurulmalıdır.
Oluşturulacak uzlaşma komisyonu, gayrimüslimlerin İslami konulara müdahalesine ve Müslüman paydaşları arasındaki ayrılıkları gidererek tek ses olma amacıyla, konferansa katılamayan İslami organizasyonlarla ve Helal Sertifikalama kurumlarıyla iletişime geçecektir.
Müslüman cemiyetleri olarak, kendi dini geleneklerine tecavüz niteliği taşıyan uygulamalara karşı uyarıcı, farkındalık oluşturucu programlara başlanmalıdır.
İslami konulara Gayrimüslimlerin müdahalesine yardım eden kişi veya tüzel kurumları bu eylemlerinden dolayı bizlerin ve tarihin asla unutmayacağını hatırlatırız."
BİZE ULAŞIN