Beyoğlu Belediyesi: “Tarlabaşı Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor”

Beyoğlu Belediyesi, Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi’ndeki kamulaştırmaların hukuka uygun olmadığı yönünde basında yer alan haberleri yalanladı. Söz konusu yayınların tamamen asılsız olduğu ve devam eden projede herhangi bir durdurma kararının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Tarlabaşı yenileme projesi hiçbir bir değişiklik olmadan hukuka uygun olarak tam gaz devam etmektedir” denildi.
Beyoğlu Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle: “5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Kanun uyarınca başladığımız Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında yapılan kamulaştırmaların tamamı, kamulaştırmayı düzenleyen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır.”
Açıklamada, “Yapılan kamulaştırmalara itiraz eden hak malikleri tarafından idare mahkemelerine açılan bütün davalarda, kamulaştırmaların yasal ve doğru olduğu te’yid edilmiştir. Anayasa Mahkemesi dahi 5366 sayılı kanun uyarınca yapılan kamulaştırmaların hukuka uygun olduğu görüşündedir. (Anayasa Mahkemesi Başvuru No: 2013/1205 Karar Tarihi: 17.09.2013)” ifadelerine yer verildi.
Haberlerin asılsız olduğun ifade edilerek, “T.C. Danıştay 6. Dairesi’nin aldığı yeni bir kararla, bazı kamulaştırmaları iptal ettiği, yenileme projesinin akamete uğradığı şeklinde algı oluşturmaya dönük haberler asılsızdır. T.C. Danıştay 6. Dairesi, idare mahkemelerinden daha detaylı bir inceleme yaparak, yeniden bir karar vermelerini istemiştir. Kaldı ki, ilk derece mahkemeleri kamulaştırma işlemlerinin hukuka uygun olduğu konusunda ısrar kararları vermektedir. (İstanbul 8. İdare Mahkemesi Esas No: 2014/1545 Karar No: 2015/832)” denildi.
Bütün kamulaştırmaların hukuka uygun olduğu belirtilerek, “Sonuç olarak; Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Projesi kapsamındaki bütün kamulaştırmalar hukuka uygundur. İdare mahkemeleri de, Anayasa Mahkemesi de bu uygunluğu te’yid etmiştir. Tarlabaşı Yenileme Projesi’nde çalışmalar hukuki herhangi bir engel ve duraksama olmaksızın hızla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
BİZE ULAŞIN