Çalışanlar ‘önce fırsat sonra maaş’ dedi

Great Place to Work Enstitüsü’nün araştırmasına göre çalışanlar yöneticilerinden maaştan önce fırsat sunmalarını ve destek vermelerini istiyor. Yöneticilerin en büyük beklentisi ise şirket imajının korunması

Çalışanlar ‘önce fırsat sonra maaş’ dedi
Great Place to Work Enstitüsü, gerçekleştirdiği İK Yönetimi ve Yönetici Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Çok uluslu ve ulusal şirketlerde, 36 farklı sektörde çalışan katılımcıların katıldığı ankette yöneticilerin çalışanlardan beklentileri ve yöneticilerin çalışanlara karşı sorumluluklarının neler olduğu gözler önüne seriliyor. Buna göre, yöneticilerin çalışanlardan en büyük beklentileri şirketin imajını korumaları, en düşük beklentileri ise sadece gereken görevleri yerine getirmeleri. Çalışanlar da yöneticilerinden destek ve fırsat bekliyor. Maaş beklentisi ise ikinci sırada geliyor.

PERFORMANSI BELİRLİYOR
Raporda, yöneticilerin çalışanlara karşı sorumlulukları da yer alıyor. Sorumluluklar arasında ilk sırayı yüzde 93 ile performans için destek sunmak alıyor. Çalışanlara şirket içinde gelişim fırsatları sağlamak yüzde 91 ile ikinci sırada yer alırken, yeni, zorlu performans gerekliliklerine uyum sağlamaları için imkân tanımak ve şirket içinde çalışanların yükselmelerine yardımcı olmak yüzde 89, sektörün sürekli yükselen standartlarına karşılık vermelerine yardımcı olmak da yüzde 86 olarak öne çıkıyor.

LİDERLİK GELİŞİMİ İLK SIRADA
Yöneticiler çalışan bağlılığını 'motivasyon, adanmışlık, kararlılık ve pozitif, tatmin edici bir ruh hali' olarak ifade ediyor. Çalışan bağlılığındaki en kritik faktör ise yönetici desteğini almak olarak belirtiliyor. Maaş ve güven, bu faktörü takip eden diğer iki önemli öğe olarak dikkat çekiyor. Şirketlerin ise en çok önem verdiği gündem başlıkları arasında liderlik gelişimi ilk sırada yer alıyor. Çalışan bağlılığı ikinci, şirketin değişime karşı uyumluluğu üçüncü sırayı oluşturuyor.

İMAJ HER ŞEYDEN ÖNDE
Yöneticilerin çalışanlardan beklentileri arasında ise ilk iki sırayı yüzde 95 oranıyla şirket imajını koruyup şirketi desteklemeleri ve yanında olmaları yer alıyor. Üçüncü ve dördüncü sıradaki talep de yüzde 94 ile çalışanların kendilerini değerli hale getirecek gelişim fırsatlarını takip etmeleri, şirketteki değerlerini yükseltmek için becerilerini geliştirmeleri. Yöneticinin bir diğer beklentisi ise yüzde 93 ile çalışanların şirket genelinde gerçekleşen değişime katkıda bulunmaları olarak şekilleniyor.

İK BİRİMİNE GÜVEN YÜKSEK
Araştırmanın çalışanın kurum kültürü ve insan kaynaklarına (İK) bakış açısını anlamak için önemli veriler sunduğunu belirten Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, "Rapor İK biriminin yanı sıra diğer yöneticiler için de güncel uygulama ve yaklaşımların değerlendirilebilmesi açısından yararlı olacağına inanıyoruz" dedi. İK'nın güvenilirliği ve etkisinin son üç yılda liderlerin gözünde yüzde 81, şirket genelinde ise yüzde 80 oranında arttığını belirten Toprak, belli bir bilgiye ulaşmak veya gelişmeleri öğrenmek için bölüm yöneticileri ve direktörlerden önce İK yetkililerine başvurulmasına dikkat çekti. Toprak, "İK, bölüm ve yöneticiler arasındaki koordinasyonu sağlayan bir mekanizma. İK'nın fonksiyonu artsa da tüm yükü İK'nın omuzlarına yüklemenin doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.
BİZE ULAŞIN