Kayseri'de İslam medeniyetinin yükselişi konulu konferans yapıldı

Kayseri Uluslar arası Öğrenci Derneği(KUDER), "Batı Medeniyetinin çöküşü - İslam Medeniyetinin Yükselişi" adlı bir konferans düzenledi

Kayseri'de İslam medeniyetinin yükselişi konulu konferans yapıldı

Yaklaşık 80 ülkeden uluslararası öğrencinin ilgi gösterdiği konferansa Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı konuşmacı olarak katıldı.

KUDER'de icra edilen konferansta konuşan Hacı Bektaş Veli Ünversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Batı din,ahlak ve maneviyat olarak çökmüş durumdadır.Aile ilişkilerindeki çürüme ve doğum oranlarındaki düşüş bugün Batının çöküşünü ortaya koyan basit göstergelerdir. Batı bugün için dünyaya hükmediyor gözükmektedir.Fakat ,bu tamamen teknolojik ve ideolojiktir.Bu hakimiyet kesinlikle sürdürülebilir değildir.Çünkü köksüz, insanı metalaştıran,çıkar ilişkilerine dayalı bir sistemdir.Nitekim komünizmin çöküşü de benze göstergeler sonucunda olmuştur. Bugün için Batı uygarlığının insanlığa verebileceği hiçbir şey yoktur.Komünizm ile Kapitalizm birbirine zıt gibi görünse de aslında birbirinin içine geçerek birbirini tamamlayan fikriyatlardır.Bu çıkarımları Japonya,Çin ve Avrupa ülkelerinin birçoğunda bizzat gözlemleme şansım da oldu.Batının insanlığa verebileceği tek şey kan ve gözyaşıdır." dedi.

BİZE ULAŞIN