Trakya Peyniri Marka Haline Geliyor

Trakya Peyniri Marka Haline Geliyor
Trakya peyniri, Trakya Kalkınma Ajansının destekleri ile marka haline getirilecek.
Yerel potansiyeli harekete geçirerek Trakya Bölgesi’ni dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirme yolunda hareket eden Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya’da süt ve süt ürünleri imalat sektörünün küme koordinasyonunun sağlanması, farkındalığının arttırılması ve etkinleştirilmesi amacıyla toplantı düzenledi.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında süt üreticileri birlikte çalışma ve yatırım yapma konularının görüşüldüğü toplantıya, Trakya Süt Sanayicileri Derneği üyeleri, Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dr. Hakan Keçeci ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve ajans çalışanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TRAKYAKA Genel Sekreter Mahmut Şahin süt kümelenmesine verdikleri önemin altını çizerek, "Hepinizin bildiği gibi bir süredir, Trakya’nın güçlü sektörlerinin kümelenmesi için neler yapabiliriz bunu araştırıyoruz. Süt kümelenmesi de bu kapsamda önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Kümelenme dendiğinde akla daha çok birlikte hareket etmek, birlikte çalışmak geliyor. Biz de bugün burada süt sanayicilerinin hangi alanlarda birlikte hareket edebileceğini konuşacağız. Sektörün sorunlarının çözümü birlik halinde çalışmaktan geçiyor, siz birlik olduğunuz takdirde arkanızda devletin desteğini göreceksiniz" dedi.
Genel Sekreter Şahin’in konuşmasından sonra Planlama Birimi Uzmanı Ertuğ Güney, Trakya’da süt sektörünün son durumunu dünya ile karşılaştırarak anlattı. Türkiye’nin dünyanın en fazla peynir üreten ve tüketen ülkelerinden biri olduğuna vurgu yapan Güney, sektörün büyümesi için önünün açık olduğuna vurgu yaptı.
Toplantının son bölümünde ise sanayiciler, karşılaştıkları sorunlar konusunda görüşlerini açıkladı. Görüşlerin açıklanmasından sonra üreticilerin karşılaştığı sorunların başında gelen üretim sonucunda oluşan stok maliyetlerinin işletmelere getirdiği yük, süt sanayicilerinin bir borsa kurmaları ve stokta bekleyen ürünün emtia kredisine karşılık olarak kullanılması, Trakya markası adı altında üretim ve pazarlama yapılması konusunda çalışma başlatılması kararı alındı.
Trakya peynirinin tüm Türkiye’de tanındığı ancak bölgesel işaret alınmadığı için Trakya dışında da üretildiğine vurgu yapan katılımcılar alınacak işaret ve markalaşma çabaları ile ürünün daha değerli hale geleceğini belirtti. Öte yandan Almanya veya İtalya’da birlik, kooperatif şeklinde hareket eden süt kümelerinin ziyareti ve deneyimlerinden yararlanılması konusunda uzlaşıldı.
Toplantının sonunda Trakya Süt Sanayicileri Derneği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri Ramazan ayında tekrar bir araya gelme konusunda fikir birliğine vardı.
BİZE ULAŞIN