Sanayiciye bayram öncesi moral

ASKON Konya Şubesi ARGE Birim Başkanı Atilla Sinacı, vergi muafiyeti getiren yeni kanun tasarısının TBMM’de onaylanmasının sanayicilere moral verdiğini söyledi

Sanayiciye bayram öncesi moral
Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden ruhsat alma zorunluluğunu kaldıran yasa tasarısının TBMM'de kabul edilmesi sanayicileri sevindirdi. ASKON Konya Şubesi ARGE Birim Başkanı Atilla Sinacı, "Yeni düzenlemelerde sanayici için son derece önemli maddeler var. Bayram öncesi moral oldu" dedi.

TRT PAYI ALINMAYACAK
Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla ilgili değerlendirmede bulunan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi ARGE Birim Başkanı Atilla Sinacı, yasanın önemli değişiklikler içerdiğini belirterek, "Sanayi işletmelerinin, her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkıyor. Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak. Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınıyor" dedi.

ÖN KAYIT SİSTEMİ
Sinacı, yeni kurulan sanayi işletmelerinin takibi ve üretim faaliyetine başlamadan önce yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla ön kayıt sistemi getirildiğini belirterek, "Sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydedilecek, üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptıracak. Kayıt işlemleri, elektronik ortamda olacak, beyannamelerin elden veya posta ile gönderme zorunluluğu kaldırılacak" diye konuştu.

VERGİ MUAFİYETİ
Vergi muafiyeti getirildiğini de vurgulayan Sinacı, işletmelerin organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda arsa tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacağını da sözlerine ekledi.
BİZE ULAŞIN