İşte Musul ve Kerkük’ün tapuları

İşte Musul ve Kerkük’ün tapuları
Osmanlı İmparatorluğu'nun Musul ve Kerkük'teki 77 bin 63 tapu kaydı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda saklanıyor. Arşivde 1847 öncesi döneme ait Musul'un 87, Kerkük'ün de 96 tapu tahrir defteri bulunuyor. Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, "Bu tapu kayıtları, bizim, oralarda bulunduğumuzun ve zamanında oraların bizlere ait olduğunun, bizim oralarda hak talep etme durumunda olduğumuzun belgelerdir. Bu belgeler hep Osmanlı Devleti'nin arşivindeydi. Osmanlı arşivinden de Türkiye Cumhuriyeti'nin Tapu Kadastro Arşivi Genel Müdürlüğüne devroldu. Biz bunları halen muhafaza etmekteyiz etmeye de devam edeceğiz" dedi. Türkoğlu, Osmanlı dönemine ait Halep'teki tapu kayıtlarıyla ilgili de 32 defterin bulunduğu bilgisini paylaştı.

OSMANLI TORUNU: BİZİM OLANI İSTİYORUZ
II. Abdülhamid Han'ın beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "Torununun Dilinden Kösem Sultan" programında konuştu. Türkiye'nin Musul'da neden yer alması gerektiğine dair görüşlerini paylaşan Osmanoğlu, "Ankara Anlaşması sonrası bizim hukuksal anlamda Musul'da haklarımız var. Musul'a tek başımıza girsek de bunu sorgulamamalıyız. Biz oraya bizim olanı almaya gidiyoruz. Usulsüzce işgal edilen toprakları kontrol etmeye gidiyoruz. Haksız işgallere karşı çıkıyoruz" dedi.
BİZE ULAŞIN