Niğde’de Öğrencilerden Robotlarla Ve Sensörlerle Fen Deneyleri Yaptılar

Niğde’de Öğrencilerden Robotlarla Ve Sensörlerle Fen Deneyleri Yaptılar
TÜBİTAK desteği ile Niğde Üniversitesi ve Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen “Robotlarla Bilim Öğreniyorum” projesi ile öğrenciler robotlar ve yurt dışından getirtilen sensörleri kullanarak fen deneyleri gerçekleştirdi.
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları proje çağrısı kapsamında Türkiye genelinde yüzlerce proje arasından desteklenmeye değer bulunan projede, Niğde’de ortaokula devam eden 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine kodlama öğretildikten sonra öğrenciler robot ve sensörleri kullanarak fen deneyleri yaptı. Bu sayede günlük yaşam ile fen konularını etkileşimli uygulamalarla somut hale getirmeyi amaçlayan projede, Code.org, Scratch ve Small Basic programları ile kod yazmayı öğrenen öğrenciler,robotlarını inşa ettikten sonra robotlarına komut vererek sensörler ile fen deneylerini yapma imkanı buldular. Bu bakımdan proje, robot ve sensörleri fen eğitimine entegre etmesi bakımından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.
Kodlama becerilerini geliştiren ve kendi internet sitelerini yapan öğrenciler, proje süresince öğrendiklerini ve yaşadıklarını proje günlüklerine yazarak internette yayınladı. Böylece edindikleri bilgi ve becerileri internet ve sosyal medya aracılığıyla akranlarına ve topluma duyurarak bilimin toplumda yaygın hale getirilmesine katkıda bulundular. Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Murat Özel; “Öğrencilere kodlamayı öğretmek, kodlama dersi vermek, robotlarla ve sensörlerle tanıştırmak Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığının gündemindedir. Kodlamayı, robot ve sensörlerle birlikte fen eğitimine entegre ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik diyebiliriz. Yrd. Doç. Dr. Murat Özel ayrıca Türkiye’deki eğitim sisteminde bilginin öğrenciye öğretmen tarafından aktarıldığı göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin robot ve sensörleri kullanarak fen ile ilgili konuları somut bir şekilde, öğrenme sürecine dâhil olarak ve bilgiyi keşfederek öğrenmelerinin son derece önemli olduğunu söyledi.
BİZE ULAŞIN