TEMA Da Yeşil Yol’a Karşı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaylaları birleştirmesi planlanan 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki “Yeşil Yol Projesi”nin durdurulması için TEMA başlattığı hukuk mücadelesini sürdürüyor.
“Yeşil Yol Projesi”nin durdurulması için sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi veren TEMA Vakfı Rize Şube Başkanı Nevzat Özer, projenin yaylalarda yapılanmayı cazip hale getireceğini belirterek, “Karadeniz Bölgesi doğal yapısı üzerinde çok büyük tahribatlara neden olacak yeni bir tehdit ile karşı karşıya. Yeşil Yol adı verilen proje yaylalarda yapılaşmayı cazip hale getiriyor. Samsun’dan Hopa’ya kadar Karadeniz yaylarını yüksek rakımdan denize paralel bir şekilde birbirine bağlayacak olan Yeşil Yol Projesi, yüksek dağ ekosistemlerinin yer aldığı güzergahtan geçecek, nadir ve tehlike altında olan türlerin yaşam alanlarının tahrip olmasına neden olacak” dedi.
Özer, projenin durdurulması için başlattıkları hukuk sürecinin devam ettiğini, sürecin tahribat büyümeden tamamlanmasını umduklarını ifade ederek, “TEMA Vakfı, Yeşil Yol Projesi’ne yönelik çalışmalarına 2011 yılında başlamış ve 2011 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli Ordu Trabzon Rize Giresun Gümüşhane Artvin Çevre Düzeni Planı’nın bölgenin doğal varlıkları açısından tehdit oluşturabilecek bölümlerini yargıya taşımıştı. Planın iptali talep edilen bölümlerinden biri de Yeşil Yol Projesi ile ilgiliydi. Planda ‘yayla turizminin geliştirilmesi için yaylalar arası entegrasyon’ olarak yer verilen Yeşil Yol Projesi’nin bölgenin doğal ve kültürel yapısını bozacağı gerekçesi ile iptali talep edildi. 2013 yılında bölgede yapılan mahkeme keşfinde, bilirkişi heyeti de ‘yaylaların karayolu ile birbirlerine bağlanması halinde araç trafiğinin denetlenmesinin zor biçimde artacağı, yaylalardaki geleneksel yaşam tarzını sürdürmenin zorlaşacağı, yaylaları yapılaşma için cazip hale getireceği, bu durumun yaylaların doğal yapısını olumsuz olarak etkileyeceği’ yönünde görüş bildirdi. Yine bilirkişi raporunda yaylaların entegrasyonu amacıyla yeni yolların açılması ile ilgili olarak, ‘bölgenin topografik yapısının oluşturduğu denize dik ve derin vadilerin denize paralel yollarla birbirine bağlanması durumunda büyük bir çevre tahribatına neden olunacağı, böylesine bir tahribata neden olmak yerine bugünkü gibi her yaylaya mevcut güzergahlardan erişilmesinin doğru bir yaklaşım olacağı’ belirtildi. Bilirkişi heyeti tarafından yol inşaatlarıyla çok özgün doğal özellikleri olan vadilerin ve doğal çevrenin tahribatına neden olabileceğinden şehircilik ve planlama ilkeleri açısından uygun bulunmayan söz konusu proje ile ilgili mahkeme kararını bekliyoruz. Umuyoruz ki çok önemli çevresel ve kültürel etkileri olacak Yeşil Yol Projesi, Karadeniz Bölgemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklere daha fazla zarar vermeden, telafisi güç zararlar oluşmadan durdurulur” diye konuştu.
BİZE ULAŞIN