Altın Havan ödülü bu sene de Koçak Farma’nın

Eczacı Dergisi Altın Havan İlaç ve Eczacılık Sektörü Başarı Ödülleri 5 Kasım 2012 saat 18:00’de Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Ord.Prof.Reşat Kaynar tören salonunda dağıtılacak.

Ulusal İlaç Endüstrisinin teknolojik gelişiminin bir göstergesi olan "Yılın Sanayi Ürünü Ödülü"nü bu yıl Koçak Farma'nın "Kanda Pıhtılaşmayı Önleyen Biyoteknoloji Ürünü Enoxaparin Sodyum Etken Maddesi ve Bitmiş Ürün Üretimi Projesi" kazandı. Aynı proje 2012 Tübitak 10. Teknoloji Ödülleri Yarışması'nda da finalist olmuştu.

Firma "Onkoloji İlaçları ve Hammaddeleri Üretimi Projesi" ile de "2011 Eczacı Altın Havan Yılın Sanayi Ürünü" ödülünü almış ve yine bu çalışma ile 2011 TÜBİTAK 9. Teknoloji Ödülleri Yarışmasında finalist olmuştu. Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi ilaçları ile ön çıkan Koçak Farma'nın Ceo'su Dr.Hakan Koçak firmasının başarısıyla ilgili yaptığı açıklamalar, Türkiye'nin ulusal ilaç sanayisinin bugününe ışık tutacak nitelikteydi. İşte o açıklamalar.

"Sağlık sektörünün geleceğini oluşturan biyoteknolojik ve hedefe yönelik akıllı ilaçlar tedavi üstünlükleri nedeniyle pazar payını gittikçe artırmaktadır. Özgün ürünlerini geliştirmeyen, mevcut ürünlerinin kalitesini artırmayan ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmayan kuruluşların rekabet ve yaşama şansları giderek azalmaktadır.

Şirketimiz bu amaçla Ar-Ge yatırımlarını artırmış, biyoteknolojik ve inovatif ürünlere yönelerek iç ve dış pazarlarda teknolojik ve ekonomik rekabetle büyümeyi başarmıştır. Yüksek rekabet düzeyi ve kaliteli rekabet ortamı oluşturmadan sadece fiyat indirimini öngören arz politikalar ile ekonomik verimliliğin ve büyümenin uzun dönemde kalıcı olarak sürdürülemeyeceği sektörde yaşanan gelişmeler ile ortaya çıkmıştır.
İlaç sektöründe teknoloji çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Teknoloji ve Ar-Ge'ye yatırım yapan firmalar gelecekte ayakta kalabilecektir. Yüksek teknolojiye sahip olmak ürünün kalitesini ve buna bağlı olarak firmanın rekabet gücünü artırır.

Koçak Farma yenilikçi buluşlarla Teknolojik bilgiyi daha ileriye taşımak ve gelişime katkıda bulunmak amacı ile AR-Ge birimi ve pilot üretim tesisi kurmuştur. Ar-Ge bölümü bilimsel araştırma kültürüne ve organik sentez yapabilme bilgi ve becerisine sahip akademisyen ve uzman kadrolardan oluşmaktadır. Halen bazı biyoteknolojik ilaçların ve onkolojik ajanların Ar-Ge çalışmaları sürdürülmektedir.

Türk İlaç Sanayinin iç ve dış piyasalarda rekabet gücünü ve pazar payını artırması için Ar-Ge ve ileri teknoloji odaklı yatırımlara ağırlık vermesi gerekir. Uzun vadeli doğru stratejiler Türkiye'yi küresel Ar-Ge merkezi ve teknolojik ilaç üretim üssü haline getirebilir.

Şirketimiz bu amaçla Ar-Ge yatırımlarını artırmış, biyoteknolojik ve inovatif ürünlere yönelerek iç ve dış pazarlarda teknolojik ve ekonomik rekabeti öngören "stratejik vizyon projesi"ni uygulamaya koymuştur.

2010;2011 ve 2012'nin Koçak Farma'nın yeni teknolojilere ve katma değeri yüksek yenilikçi ilaçlara yatırım yılları olduğunu ve bu sürecin gelecek yıllarda da devam edeceğini söyleyebilirim.

Görüldüğü gibi, Koçak Farma inovatif Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek Onkoloji ve Biyoteknoloji konularında yeni buluşlarla patent ve veri koruma engelini aşmaya çalışırken elde ettiği bilgi ve deneyimle yeni projeler geliştirerek ekonomik ve teknolojik yönden sürdürebilir bir büyümenin altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (ISO) arasında yer alan firma sektörde hızla büyüyen kuruluşlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

BİZE ULAŞIN