Kolon kanseri önlenebilir bir hastalıktır!

Kolon kanseri ülkemizde kadınlarda 3., erkelerde ise 2. sıklıkta görülen, erken tanı ile etkin bir şekilde tedavisinin yapılabildiği  önemli bir halk sağlığı problemidir.  Kolon kanserinin diğer kanserlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi erken tanı şansının olmasıdır. Gastroenteroloji bölümünden, Doç. Dr. Erdem Akbal,  kolon kanserinin önlenebilir kanser türleri içerisinde ilk sıralarda yer aldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle birçok ülkede ve ülkemizde kolon kanseri tarama  programları uygulandığını belirtiyor. Kolon kanseri kalın barsaklarda anormal hücre büyümesi sonucu görülür. Barsak lümeni içerisine doğru olan bu büyümeler polip ya da düz lezyon olarak isimlendirilir. Tüm poliplerin yaklaşık % 80’lik kısmı kanser gelişimi için risk faktörüdür. Adenom ya da serrated adenom denilen poliplerden kanser gelişmektedir. Polip kanser gelişmesi süreci arasında belirli bir zaman periyodu bulunduğundan dolayı kanser öncüsü olan bu lezyonları, kanser gelişmeden saptamak mümkün olmaktadır. Dr. Akbal, bu nedenle kolon kanseri taramaları ile erken tanının mümkün olabileceğini belirtiyor.

Kolon kanseri önlenebilir bir hastalıktır!

KOLON KANSERİ GELİŞMESİNDE RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Yaş, , alkol, cinsiyet, şişmanlık, fiziksel aktivitenin azalması, ailede kolon kanserli yakınlarının bulunması ya da genetik geçişli kanser sendromlarının olması (mesane kanseri, prostat kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri, meme kanseri) için risk faktörüdür.

BİZE ULAŞIN