Eğitime ‘sigorta’ güvencesi

Yeni eğitim yılı için geri sayım başladı. Her ne kadar bu yıl eğitim koronavirüs engeline takılsa da ders zilinin çalması için gerek devlet okullarında gerekse de özel okullarda hazırlıklar tüm tedbirler gözetilerek devam ediyor. Koronavirüs için alınması gereken tedbirlerin yanında ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde dikkat etmeleri gereken bir diğer konu ise eğitim sigortası. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsayan Eğitim Sigortası, çocuğun yaşı, öngörülen eğitim süresi ve yıllık eğitim giderleri dikkate alınarak, istenilen süre boyunca tüm eğitim masraflarını teminat altına alıyor.

Eğitime ‘sigorta’ güvencesi
Perşembe 06.08.2020 16:18
Son Güncelleme: Perşembe 06.08.2020 16:22
ABONE OL

TALEP ARTIYOR

Eğitimi kesintiye uğratacak riskleri güvenceye alan eğitim sigortası, çocukların ebeveynlerinin olası bir kaza ya da vefat durumunda eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor. Ürününün bilinirliğinin her geçen gün artmaya başladığına dikkat çeken Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Özel okul sayısı ve bu okullarda eğitim alan öğrenci sayısının hızla artması eğitim sigortasına olan talebi de artırıyor" dedi.

Eğitimin uzun soluklu bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Benli, şunları söyledi: "Eğitim sigortası bu yolculukta karşılaşılabilecek her türlü beklenmeyen duruma karşı çocukların eğitimini güvence altına alan bir sigorta ürünü. Anaokulundan başlayarak üniversite eğitiminin sonuna kadar tüm eğitim seviyelerini kapsıyor. Poliçeler, 'vefat teminatı' ve 'sürekli sakatlık teminatı' olarak düzenleniyor. Bazı sigorta şirketleri bu şekilde eğitim sigortası poliçesini düzenlerken, bazıları ise ebeveynin vefatının yanı sıra hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet teminatlarını da eğitim sigortası kapsamına alabiliyor."

VERGİ AVANTAJI DA VAR

Eğitim sigortasının vergi avantajı da bulunuyor. Sigortalı çalışanlar ve serbest meslek sahipleri eğitim sigortası yaptırdıklarında sigorta için ödedikleri primleri vergi dilimi oranında gelir vergisi matrahından / yıllık beyan edilen gelirlerinden düşebiliyor.

Türkiye' de 0-24 yaş arası bireyler 2018 yılı itibarıyla toplam nüfusun yüzde 39'unu oluşturuyor. TÜİK'in yaptığı projeksiyonlara göre ise 2060 yılında 0-24 yaş arası nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 30 civarında olması öngörülüyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2018 yılı verilerine göre yüzde 18,7'lik Avrupa Birliği ortalamasıyla karşılaştırıldığında nispeten genç bir nüfusa sahip olduğumuzu belirten Benli, "Buradan yola çıkarak, eğitim konusunun önümüzdeki yıllarda da ülke gündeminde hep ön sıralarda olacağını görebiliriz" dedi.

SÜREYİ SİGORTALI BELİRLİYOR

18-65 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen her kişi eğitim sigortası yaptırabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler. Teminat tutarı, öğrencinin yıllık eğitim masrafı dikkate alınarak, sigorta ettiren tarafından serbestçe belirleniyor ve her yıl kalan sigorta süresi ile doğru orantılı olarak azalıyor. Eğitim sigortası en az 4 en fazla 20 yıllık poliçeler halinde sigortalılara sunuluyor. Süreyi sigortalı belirliyor. Eğitim süresinin uzaması veya ara verilmesi durumlarında ise ek primle sigorta süresi uzatılabiliyor