Gül: AB üyeliği stratejik hedefimiz

Cuma 08.05.2009 00:00
Son Güncelleme: Cuma 08.05.2009 21:12
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu söyleyerek, "Türkiye Avrupa Birliği'ni aynı zamanda bir medeniyet projesi olarak da görmektedir. AB'nin bugün her alanda ulaşmış olduğu yüksek standartlar, giderek daha belirgin bir şekilde gözlenebilen Türkiye'deki toplumsal dönüşümün de hedefidir. Bu amaçla toplumsal yaşantımızın hemen her alanında başlattığımız reformları sürdürme hususunda kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Avrupa'nın bütünleşmesi projesiyle ilgili ilk adımların 59 yıl önce bugün atıldığını söyledi. Bütünleşme projesinin yüzyıllarca en büyük savaşlara sahne olan Avrupa'nın bir barış ve refah bölgesi haline gelmesini sağladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, "Avrupa'nın bütünleşme sürecinin dayanağı temel insan hak ve özgürlükleri ile insan onuruna saygı, demokrasi ve hukukun üstünlüğüdür. Bu değerlere verilen önem Avrupa'ya istikrar, barış ve refah getirmiştir" dedi. Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik hedef olduğunu kaydeden Gül, "Bu uzun bir tarihi geçmişi olan Avrupa kültürü ile aşinalığımızın, kamu düzenimizin dayandığı değerlerin ve birçok Avrupa kurumuna üyeliğimizin de bir gereğidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mesajında şunları söyledi: "Türkiye Avrupa Birliği'ni aynı zamanda bir medeniyet projesi olarak da görmektedir. AB'nin bugün her alanda ulaşmış olduğu yüksek standartlar, giderek daha belirgin bir şekilde gözlenebilen Türkiye'deki toplumsal dönüşümün de hedefidir. Bu amaçla toplumsal yaşantımızın hemen her alanında başlattığımız reformları sürdürme hususunda kararlıyız. Dünyamız günümüzde enerji güvenliği, iklim değişikliği, uluslararası terörizm, yasadışı göç gibi küresel sorunlarla karşı karşıyadır. Avrupa'nın gerek bu sorunların çözümünde, gerek dünyada barışın, istikrarın ve refahın tesisinde daha etkin bir konuma gelmesini sağlayacak bir gelecek sunmasının üzerinde bugün önemle durulmaktadır. Tabiatıyla yarım asırdan fazla bir süre önce, büyük bir dünya harbinin yol açtığı ağır maddi ve manevi hasarı birleşik bir Avrupa ile gidermeyi tasavvur etmek geniş bir vizyon sahibi olmanın yanında cesareti de gerektiriyordu. Günümüz Avrupası'nın geleceği de geniş bir vizyonla ve bu vizyonun gerçekleşmesi için gösterilecek cesaretle tasavvur edilmelidir. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, hiç şüphesiz Avrupa'nın dünya barışı, istikrarı, uyumu ve refahına daha fazla ve güçlü bir şekilde katkıda bulunabilmesini sağlayacaktır. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın ve bütün Avrupalıların Avrupa Günü'nü kutluyorum."