Meclis fazla mesaiye devam

Pazar 14.06.2009 12:34
Güncelleme: Pazar 14.06.2009 12:34
ABONE OL
TBMM son haftalardaki yoğun mesaisini bu hafta da sürdürecek. Genel Kurul'da, görüşmeleri geçen hafta tamamlanamayan Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının görüşmelerine devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda Salı günü, Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Tasarı'nın görüşmelerine 40'ncı maddeden itibaren devam edilecek. Genel Kurul Salı günü saat 15.00-24.00 arasında çalışacak. Genel Kurul Çarşamba ve Perşembe günleri 13.00-24.00 Cuma günü de 14.00-24.00 saatleri arasında çalışacak. Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören tasarının görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Genel Kurul'da Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasını öngören tasarının görüşülmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda AKP'nin Haziran ayı sonuna kadar çıkarmayı planladığı tasarılar arasında Askeri Hakimler Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Torba kanun olarak bilinen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçılar Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun tasarısı da bulunuyor.

PLAN BÜTÇEDE TORBA KANUNA DEVAM

Genel Kurul'un yanı sıra komisyonların gündemi de yoğun olacak. AB Uyum Komisyonu 16 Haziran Salı günü toplanarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilatı ve Görevleri ile ilgili tasarıyı görüşecek. Tasarı 18 Haziran Perşembe günü de Dışişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

Adalet Komisyonu'nda ise geçen hafta tali komisyon olan Bayındırlık ve İmar Komisyonu'nda görüşülen Kat Mülkiyeti Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı ele alınacak. Tasarı, Kat irtifakından Kat Mülkiyeti'ne geçişi ve mevcut yasadaki bin TL'lik cezayı kaldırıyor. KİT Komisyonu hafta boyunca Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile TÜRKSAT'ın hesaplarını denetleyecek.

Plan Bütçe Komisyonu'nda ise Torba Kanun olarak nitelendirilen Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve KHK'lere Eklenmesi ile ilgili tasarının görüşmelerine 16 Haziran Salı günü devam edilecek. Geçen hafta 40 maddesi kabul edilen tasarı, nüfus cüzdanının yerini alacak kimlik kartında, kişilerin parmak biyometri verisinin yer alması öngörülüyor.

Parmak biyometri verisi, kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilmeyecek, bulundurulmayacak ve saklanamayacak. Parmak izi biyometri verisinin türü ve alınma yaşı yönetmelikle belirlenecek.

Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişiler tarafından paylaşmasının karşılığında, katılma payı alınacak. Katılma payı, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruştan hesaplanacak. Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaf tutulacak.

Tasarının kabul edilen maddelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan milletlerarası anlaşma uyarınca kurulmuş olan, Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı, kurulduğu tarih itibariyle kanunla kurulmuş vakıf niteliğini kazanacak. Tasarı, vücut dışı protez ve ortez hizmetlerinden katılım payı alınmasını da öngörüyor. Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinden 2 TL katılım payı alınacak.

Katılım payı, vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta sağlanan tedavi hizmetleri için kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak yüzde 10 ile yüzde 20 oranları arasında olmak üzere, kurumca belirlenecek. Bu katılım paylarının tutarı, asgari ücretin yüzde 75'ini geçmeyecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, muayene katkı payını almamaya ya da daha düşük tutarlarda belirlemeye, protez ve ortez ile ayakta tedavi hizmetlerinde alınması öngörülen katılım payını, 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Kurum, yatarak sağlık hizmeti alanlardan, sağlık hizmetleri bedelinin yüzde 1'ine kadar katılım payı alabilecek. Yüzde 1'ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya indirmeye, kurum yetkili olacak.

YAZICIOĞLU KOMİSYONU MAHRUKİ'Yİ DİNLEYECEK

Bu hafta,helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünü araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu da çalışmalarını sürdürecek. Komisyon, AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'yi dinleyecek.