Hükümetten askere güven artırıcı paket

MGK'da askerlerin kaygılarını dikkate alan hükümet, 5 adımı içeren "güven artırıcı önlemler paketi"ni devreye soktu. İlk adım Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı'nın komisyon kurması oldu

İrtica ile Mücadele Eylem Planı Belgesi ve ardından gelişen "askerlerin sivil yargıda yargılanmalarına" ilişkin "anti-darbe" düzenlemesi ile gerilen Ankara'da tansiyonu düşürme arayışları hız kazandı. Normalleşmenin ilk somut adımı, Genelkurmay Adli Müşavirliği ile Adalet ve Milli Savunma Bakanlığı hukukçularının katıldığı komisyon kurulması oldu. Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısında asker üyelerin kaygılarını dikkate alan hükümet, 5 adımı içeren "güven artırıcı önlemler paketi" ni devreye sokacak. Ankara'daki kulislere plan şöyle işleyecek

İŞTE 5 MADDELİK PLAN
1- İKNA:
Hükümet, askere "Biz önyargı içinde değiliz" diyecek. Bu ilk adım, hükümet ile askerlerin biraraya geldikleri her ortamda, "demokratik standartların yükseltilmesi" çerçevesinde aktarılacak.
2- KOMİSYON: Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın hukukçularından oluşan bir komisyon fiilen çalışmaya başladı. Bu komisyon, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişikliği tartışacak ve çıkabilecek pratik sorunları tartışacak. Anayasa, Askeri Ceza Kanunu ve Askeri Mahkemelerin Kuruluş Kanunu ile son yapılan değişikliğin çeliştiği durumlar varsa bunların giderilmesi için Meclis ve Hükümet'e önerilerde bulunacak.
3- AB SÜRECİ: Hükümet kanadı, asker kişilere sivil yargı yolunu açan yasal düzenlemenin bir son dakika adımı olmadığını, AB uyum süreci ile bağlantı olduğunu aktaracak. DGM'lerden asker üyenin çıkarılması, daha sonra DGM'lerin kapatılması, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla askeri mahkemelerden hukukçu olmayan subay üyelerin çıkarılmasının bir süreç olduğu görüşünü işleyecek. Yapılan son değişikliğin de bu sürecin kaçınılmaz sonuçlarından olduğunu kamuoyuna ve askerlere anlatacak. Bunun yargının ihtisaslaşması için atılan adımlardan biri olarak algılanması sağlanacak. Nitekim Adalet Bakanlığı hukukçularının AB uyum sürecinde özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlardan örnekleri de içeren dosyası Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından MGK sırasında Köşk'e sunuldu.
4- AİHM: Oluşturulan komisyonda, AİHM'nin askeri mahkemeleri sadece görev suçları ile ilgili davalara bakan uzmanlaşmış mahkemeler olarak görmek istediği anlatılacak, bu konudaki AİHM kararlarından ve Türkiye'deki Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarından örnekler verilecek. AİHM bu konudaki en somut görüşlerini 2006 yılındaki "Ergin Kararı"nda aktarmıştı. Bu kararda, "Askeri mahkemelerin yargı yetkileri, görevlerini icra ederken suç işlemiş askeri personeli kapsamaktadır" denilmişti. Hükümet bu ve benzeri kararlara dayanarak, askeri mahkemelerin görev suçlarını bakan özel mahkemeler olduğu konusunda askerleri ikna etmeye çalışacak.
5- İZİN: Komisyon çalışmaları sırasında, son değişikliğin, askerlere karşı bir önyargıya dayanmadığı konusunda askerler ikna edilemezse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belirli bir hiyerarşik aşamasından sonraki asker kişilerin yargılanmalarının izne tabi olabileceği formülü gündeme gelebilecek. Bu aşamada Cumhurbaşkanı'nın "başkomutan" sıfatıyla izin mekanizması olarak devreye girmesi sözkonusu.

BİZE ULAŞIN