Silah ruhsatına ergenekon ayarı

Ateşli Silahlar Kanunu'ndaki değişiklik tasarısı Meclis'te. Tasarı yasalaşırsa Ergenekon sanıklarının silahları geri alınacak. Jandarma da artık silah ruhsatı veremeyecek

Ateşli Silahlar Kanunu'nda değişiklikler getiren yasa tasarısı Meclis Başkanlığı'na gönderildi. Tasarı ile Ergenekon sanıklarının silahlarının ellerinden alınması gündeme gelecek. Gelecek dönem çıkması beklenen tasarıda pek çok konuda değişikliğe gidilirken, iki konu ise öne çıktı. Tasarının 8'inci maddesi 4'üncü fıkrası ile Ergenekon sanıklarının silahlarının elinden alınması yolu açılıyor. Bu fıkrada "Ruhsatlı silah sahibi kişinin; herhangi bir suç nedeniyle tutuklanması, alt sınırı beş yıl olan hapis cezasını gerektiren bir suçtan hakkında kovuşturma bulunması veya silahla bir suç işlemesi durumlarından en az birinin varlığı halinde, soruşturma veya kovuşturma işlemleri tamamlanıncaya kadar ruhsatlı silahları, şahsın bulunduğu yerdeki ruhsat işlemlerini yürüten kolluk birimince muhafaza altına alınır" hükmü getiriliyor. Maddenin kabulü halinde Ergenekon davasında yargılanan Şener Eruygur, Hurşit Tolon ve Sinan Aygün gibi isimlerin ruhsatlı silahlarına el konulacak.

JANDARMAYA YETKİ SINIRI

Tasarı yasalaşırsa jandarma ruhsat veremeyecek. Kamu görevlisi taşıma ruhsatları kamu görevlilerinin bağlı bulunduğu kurumlar tarafından değil, İçişleri Bakanlığı tarafından verilecek.Yivli ve yivsiz av tüfekleri konusuna da böylece kontrol getirilmiş olacak. Yine silahlı soygun, cinayet, zimmet, rüşvet gibi 5 yıldan fazla hapis ceasını gerektiren suçlarla ilgili kovuşturmalarda da silahlara el konulacak. Tasarı ile getirilen diğer bazı değişiklikler ise şöyle:
Aftan yararlanarak cezaevinden çıkmış kişilere silah ruhsatı verilmeyecek
Ruhsatlı silahı olanlar en fazla 200 mermi alabilecek. 3'er adet kovan ve çekirdek örnek olarak arşivlenecek
Taşıma ruhsatı olan, silahını evinde yada işyerinde bulundurabilecek.Yer değişikliğini kolluk kuvvetlerine bildirecek.

BİZE ULAŞIN