"Karşı duracağız"

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tüm güvenlik birimlerinin tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalıştığını belirterek, ''Güvenlik güçlerimizin zaman zaman haksız yere eleştirildiğine, zaman zaman kimi siyasetçiler tarafından istismar konusu yapıldığına maalesef şahit oluyoruz. Suçla mücadele noktasında güvenlik güçlerimizin şevkini kırmaya yönelik, bu tür tutumların karşısında durmaya, güvenlikle ilgili kurumlarımız üzerinden siyaset yapmaya gayret edenlere karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğiz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, yeni atanan ve yeri değiştirilen emniyet müdürlerini Başbakanlık Merkez Bina'da kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, son 6.5 yılda devletle milletin kaynaşması, kucaklaşması, aradaki mesafelerin kapatılması için çok önemli adımlar attıklarını söyledi.

Demokratikleşme ve insan hakları alanlarında gerçekleştirdikleri reformların, güvenlik güçlerinin de özverili gayretleri sayesinde kağıt üzerinde kalmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
''Uygulamaya geçti ve başarılı neticeler alındı. Bu başarıda şehirlerimizdeki mülki amirlerin büyük katkısı oldu. Valilerimizi, kaymakamlarımızı, emniyet müdürlerimizi şehirlerimizdeki tüm memurlarımızı, 'devletin somurtkan bir temsilcisi olarak değil, devletin tebessüm eden, şefkatle yaklaşan yüzü olarak görmek istiyoruz' dedik ve bunu da başardık.

Vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında tesis ettiğimiz güven zemini kurumlar arasındaki koordinasyonla daha da güçlendi. Tüm güvenlik birimlerimiz, polisimiz, askerimiz, jandarmamız, istihbarat birimlerimiz, tam bir uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor. İçeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditler karşısında çok başarılı bir performans sergiliyor. Özellikle polis teşkilatımız, suçluların yakalanması kadar suçun önlenmesi noktasında da bu zeminde, bu arada üstün başarılar sergilediler. Bir çok şehrimizde terör eylemleri daha gerçekleşmeden önlendi. Çete ve mafyavari örgütlenmelerle mücadele edildi. Suç şebekeleri kararlı bir şekilde çökertildi. Yine bunların yanında çocuklarımızın gençlerimizin her türlü tehlikeye karşı korunması ve bilinçlendirilmesi için polisimizin gayretleri oldu. Polisimiz, diğer güvenlik birimlerimizle birlikte bir yandan teröre ve diğer suçlara karşı amansız bir mücadeleye verirken, bir yandan da demokratik hakları muhafaza etti.

Güvenlik güçlerimizin zaman zaman haksız yere eleştirildiğine, zaman zaman kimi siyasetçiler tarafından istismar konusu yapıldığına maalesef şahit oluyoruz. Suçla mücadele noktasında güvenlik güçlerimizin şevkini kırmaya yönelik bu tür tutumların karşısında durmaya, güvenlikle ilgili kurumlarımız üzerinden siyaset yapmaya gayret edenlere karşı kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceğiz.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın, işkenceyi bir insanlık suçu olarak görüyor, 'sıfır tolerans' tanıyoruz'' dedi.

Erdoğan, yeni atanan ve yeri değiştirilen emniyet müdürlerini kabulde yaptığı konuşmada, emniyet müdürlerinin devlete, millete ve şehirlere karşı büyük bir sorumluluk yüklendiğini söyledi.
Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''İnanıyorum ki her biriniz bu büyük sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek, şehirlerimizin emniyeti, huzuru, asayişi ve bunların yanında her açıdan ilerlemesi için önemli hizmetler yapacaksınız. Halkımızın huzuru, mal ve can emniyeti, halkımızın refah seviyesinin, yaşam kalitesinin artması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağınıza, her türlü gayreti göstereceğinize bütün kalbimle inanıyorum. Devlet-Millet kaynaşmasının daha ileri seviyelere taşınması noktasında da size büyük mesuliyet düştüğü inancındayım.

Demokrasi, kalkınma ve emniyet gibi kavramlar birbirini besleyen, birbirinden beslenen, birbirinden güç alan kavramlardır. Demokrasiyi güçlendirdiğimiz, hukuk zeminini muhafaza ettiğimiz, ekonomik kalkınmayı gerçekleştirdiğimiz ölçüde, güvenlik sorunlarımızın da asgariye ineceği artık tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle, ülkemizin istikrarı, huzuru, ekonomik ve sosyal kalkınması için emniyet çalışmalarını temel hizmet alanı olarak gördük, görüyoruz.

Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın, işkenceyi bir insanlık suçu olarak görüyor, 'sıfır tolerans' tanıyoruz. Hiçbir insanımıza yönelik haksızlığı, eşitsizliği, kötü muameleyi asla mazur ve makul görmüyoruz. Bizim anlayışımıza göre, kendi vatandaşına, kendi insanına kötü muameleyi, işkenceyi, şiddeti reva gören bir devlet, modern bir devlet olamaz, gelişmiş bir devlet olamaz. Bunun için, her konuşmamda, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın', 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' diyorum.

Son yıllarda Türkiye birçok alanda olduğu gibi, demokratik standartların yükseltilmesi, insan haklarının güvence altına alınması noktasında başarılı bir sınav vermiş, bu konuda sınıf atlamıştır. Bu tarihi adımları daha ileri noktalara taşımak, siz emniyet müdürlerimizin sayesinde olacaktır. Bu konuda polis teşkilatımızı sizlerin şahsında özellikle tebrik ediyorum.''

Başbakan Erdoğan, konuşmasının sonunda emniyet müdürlerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay da 17 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan genelge ile 8 ile yeni emniyet müdürü atandığını, 29 ilin emniyet müdürünün de yer değiştirdiğini hatırlattı.
Bakan Atalay, ay sonuna kadar 500 civarında kaymakam ve vali yardımcısının atamasının yapılacağını da bildirerek, böylece bütün atamaların tamamlanacağını ifade etti.

BİZE ULAŞIN