CHP'den Anayasa Mahkemesine 33 başvuru

CHP, Meclisin 23. Dönemde çıkardığı 233 kanundan 33'ünün iptali veya yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Alınan bilgiye göre, CHP Grubu ve CHP'li milletvekilleri, 2007'de 2, 2008'de 23 ve 2009'da 8 kanunun iptali için Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

CHP, 23. Dönemde ilk olarak, DSP'li milletvekilleriyle Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapan Kanunun, ''anayasaya aykırılığı nedeniyle yokluğunun hükme bağlanması veya iptali ve yürürlüğünün durdurulması'' talebiyle, 25 Ekim 2007'de Anayasa Mahkemesine gitti.

CHP, bu kanundan sonra, Anayasa Mahkemesine, Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesiyle Enerji Satışına İlişkin Kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle başvurdu. Yüksek Mahkeme, yaptığı inceleme sonucunda ''Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, görevlerini yerine getirirken özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde kadro aranmaksızın uygun nitelikli yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalıştırabilir'' hükmünü iptal etti.

ANAYASA MAHKEMESİ MESAİSİ

CHP'nin geçen yılki Anayasa Mahkemesine başvuru gündemi yoğun oldu. CHP, 2008'de aralarında Tanık Koruma, Vakıflar, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması kanunlarının da bulunduğu 23 kanun için Anayasa Mahkemesinde iptal davası açtı. Bu kanunlar şöyle:

''Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Tanık Koruma Kanunu, Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Vakıflar Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Turizm Teşvik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (EK), Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun.''

KAMUOYUNDA TARTIŞILAN KANUNLAR

CHP, bu yıl ise 8 kanunu Anayasa Mahkemesine taşıdı. Bunlar arasında, kamuoyunda uzun bir süre tartışılan Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin yasa ile askere sivil yargı yolunu açan yasa yer aldı. Mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Anayasa Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, CHP'nin yanı sıra, MHP, DTP, DSP ve Türkiye Partisi ile bazı bağımsız milletvekillerinin de imzası bulundu.

Anayasa Mahkemesinde bu yıl, Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye ile Suriye Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunun ve Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için dava açıldı.

CHP, 22. Dönemde ise 113 kanun için Anayasa Mahkemesine gitmişti.

BİZE ULAŞIN