Mayınlı arazilere kısmen ret

Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin, Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine ilişkin yasaya dönük verdiği kararın, kanunun bazı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulmasıyla ilgili olduğunu belirterek, Mahkemenin kanunu henüz esastan görüşmediğini, kanunun iptal edilmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dava sürecinin devam ettiğine işaret edilerek, ''Anayasa Mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar göz önünde bulundurularak, kanunun uygulanmasını sağlamak üzere gerekli işlemler devam ettirilecektir'' denildi.

Maliye Bakanlığı, 4 Haziran 2009 tarihli ve 5903 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun''un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesinin, kanunun bazı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulması kararıyla ilgili değerlendirme yaptı.

Açıklamada, söz konusu kanunun temel amacının Ottowa Sözleşmesi gereğince Türkiye'deki mayınların temizlenmesi ve aynı zamanda temizlenen alanlardaki verimli tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması olduğuna dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesinde açılan dava ile söz konusu kanunun bazı hükümlerinin beş hususu bakımından yürürlüklerinin durdurulması ve iptalinin istendiği hatırlatılarak, Mahkemece verilen kararda da üç hususun yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin talebin reddedildiği, iki husus bakımından ise yürürlüğün durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, mahkemeye yapılan başvuruda, mayın temizleme işinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılması hususunda yapılan düzenlemenin yürürlüğünün durdurularak iptali istenilmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin bu talebi reddettiği belirtildi.

Yapılan başvuruda mayın temizleme işine ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yapılacak ihale işlemlerine ilişkin bazı yetkilerle ilgili düzenlemelerin yürürlüğünün durdurularak, iptalinin istenmiş olmasına rağmen, Anayasa Mahkemesinin bu talebi de reddettiğine dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

''Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar, anılan kanunun bazı hükümlerinin yürürlüklerinin durdurulmasıyla ilgilidir. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi, anılan kanunu henüz esastan görüşmemiştir. Söz konusu kanun iptal edilmemiştir. Dava süreci devam etmektedir.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen söz konusu karar göz önünde bulundurularak, kanunun uygulanmasını sağlamak üzere gerekli işlemler devam ettirilecektir.''

BİZE ULAŞIN