Meclis, 'Tam Gün Yasası'na onay verdi

Yeni yasayla, hekimler hastanelerde 8 saat çalışacak. Tıp fakültelerindeki hocalar muayenehane açamayacak ve özel bir iş yapamayacak

Meclis Genel Kurulu, "Tam Gün Yasası" olarak bilinen, üniversite ve sağlık personelinin hastanelerde tam gün çalışmasını öngören yasayı kabul etti. Yasa yürürlüğe girdiğinde doktorlar hastane ve özel muayenehane arasında tercihte bulunacak. Mesai saatleri dışında kendi muayenehanesi ya da başka hastanede çalışmak isteyen doktor, yine çalışabilecek. Günlük çalışma süresi 8 saat olacak.

MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

Askeri hekimlerin maaşları, tüm hekimlerin nöbet ücreti artırılacak, döner sermayeden aldığı pay artacak. Üniversite hastaneleri ve kamu sağlık kurumlarında görevli sağlık personeli, kısmi zamanlı veya belirli vakalar için karşılıklı olarak görevlendirilebilecek. Doktorlara, mesleki hataları için "mali sorumluluk sigortası" yaptırma zorunluluğu getirilecek. Diş hekimleri ve 112 Acil'de çalışanlara da nöbet ücreti ödenecek. Son 10 yılda kamudan ayrılan hekimler isterse, yasadan sonraki 6 ay içinde yeniden atamaları yapılacak. Yasayla; döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine yüzde 180'i oranında, döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılacak.

KARAR İÇİN BİR YIL

Yasaya göre, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Bu durumda, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları da tam gün çalışacak. Öğretim elemanları, bu kanunla diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecekler, ek görev alamayacaklar, serbest meslek icra edemeyecekler. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte, kısmi statüde görev yapan öğretim üyelerinden, yayım tarihinden itibaren 1 yıl içinde talepte bulunmayanlar devamlı statüye geçirilecek. Bu süre içinde talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılacak.

Bakan Akdağ: Tarihi bir iş
SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Tam Gün Yasası'nı "Tarihi bir iş" olarak nitelendirdi ve "İnanıyorum ki tarih bu işi hayırla yad edecektir" dedi. Kanunun bir taraftan vatandaşın sağlık hizmetine daha kolay ulaşmasını sağladığını, diğer taraftan sağlık çalışanlarına birçok haklar getirdiğini kaydeden Akdağ, çalışanların seyyanen aldıkları aylık gelirler, ek ödeme üst limitleri ve nöbet ücretlerinin artırıldığını vurguladı. Akdağ, halen muayenehanesi olan kamu çalışanı hekimlere 6 ay, üniversite hastaneleri hekimlerine ise 1 yıl geçiş süreci tanındığını kaydetti.BİZE ULAŞIN