"Nene Hatun" turizme kazandırılıyor

KUDAKA ile Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ''Nene Hatun Milli Parkı Tabyalarının İşlevselletirilmesi Ortak Akıl Çalıştayı'' düzenlendi.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü tarafından ''Nene Hatun Milli Parkı Tabyalarının İşlevselletirilmesi Ortak Akıl Çalıştayı'' düzenlendi.

KUDAKA Genel Sekreteri Rıfat Altan, bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasında, KUDAKA tarafından 2011 yılında hazırlanarak 2012 yılında yerel komiteler eliyle uygulamaya konulan İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Tarih ve Kültür Mirası Turizmini Geliştirme Komitesinin faaliyetlerinden birinin de ''Nene Hatun Milli Parkı'nda bulunan Tabyaların işlevselleştirilerek turizme kazandırılmasına katkı sağlamak'' olduğunu belirtti.

Altan, Tarih ve Kültür Mirası Turizmini Geliştirme Komitesinin Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğü ile ortak çalıştığını ifade etti.
Orman ve Su İşleri 13. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, ''Nene Hatun Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'' konulu sunumunda, Erzurum il sınırları içinde yer alan Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla milli park ilan edildiğini hatırlattı.
Planın temel amacının milli parkın sahip olduğu tarihi özellinin yanı sıra doğal ve kültürel özelliklerinin de koruma-kullanma dengesi gözetilerek, korunması ve kullanılması olduğunu belirten Kılınçer, ''Bu temel amaç doğrultusunda koruma ve kullanma dengesi içinde doğal ekosistem ile tarihi ve kültürel kaynak değerleri olan Mecidiye Tabyası, Aziziye Tabyaları ve Nene Hatun kabrini ziyaret faaliyetlerinin birlikte yaşamalarına olanak verecek düzenlerin yapılması, uygulama koşullarının, araçlarının ve yöntemlerinin geliştirilmesidir'' dedi.Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın coğrafi özellikleri hakkında bilgi veren Kılınçer, milli parkın genelinin yamaçlardan oluştuğunu, Tabyaların bulunduğu bölgenin ise tepe noktası olduğunu söyledi.

Kılınçer, milli parka içinde bulunan su deposunun Tabyalar ve Siperlerin görsel peyzajını olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
''Öncelikle su deposunun alan dışına taşınması ve taşıma sistemi gerçekleşene kadar bitkilerle kamufle edilmesi öngörülmektedir. Ayrıca alanın güneydoğusunda yer alan ve görsel kirliliğe neden olan GSM baz istasyonlarının kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.''
KUDAKA Araştırma ve Planlama Birim Başkanı Dr. Süleyman Toy, ''Kuzeydoğu Anadolu İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı'nda Tabyaların Yeri'' konulu, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erol Kürkçüoğlu, ''93 Harbi ve Tabyaların Tarihi Önemi'' konulu, Atatürk Üniversitesi Peyzaj ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Irmak da ''Nene Hatun Milli Parkı Peyzaj Tasarım Projesi'' konulu sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından ''Tabyalara Fonksiyon Kazandırılması 'Mecidiye ve Aziziye 1 Tabyaları'' konulu çalıştay yapıldı.

BİZE ULAŞIN