Öğretmenlere göre eğitim yetersiz

"YABANCI Dil Öğretim Programlarının Etkinliği Araştırması", öğretmenlerin liselerde okutulan yabancı dil dersinin çok yetersiz olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, öğretmenler, yabancı dil öğretimi için gerekli olan materyal, araç ve gereçlerin de yeterli olmadığını savunuyor. 22 ilde yüz yüze anket tekniği ile 318 ortaöğretim öğretmeniyle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 45.3'ü İngilizce öğretmeni, yüzde 42.5'i branş öğretmeni, yüzde 8.5'i sınıf öğretmeni, yüzde 3.8'i ise diğer öğretmenlerden oluşuyor. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 73.6'sı mevcut yabancı dil öğretim programlarını yetersiz ve kesinlikle yetersiz olduğunu düşünürken yüzde 20.8'i kısmen yeterli buluyor. Öğretmenlerin sadece yüzde 5.6'lık kısmı yeterli olarak görüyor. Liselerdeki İngilizce öğretmenlerinin ise yüzde 68'i mevcut yabancı dil öğretim programlarının yetersiz olduğuna inanıyor.
BİZE ULAŞIN