ENGİN ARDIÇ ENGİN ARDIÇ

Bozbulanık

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmak istemesi, Atatürk'ün gösterdiği yolda bir adımmış.Hep böyle denildi.
Çünkü çağdaş uygarlık düzeyi oradaymış.
Esrar içmenin ve eşcinsel evliliğinin serbest olduğu bazı ülkelere Türkiye nasıl uyum sağlayacaktır? Sağlayamayacaktır.
Türkiye yıllık enflasyonu yüzde ondan yüzde sekize düşünce sevinen bir ülkedir, Avrupa'nın alt limiti olan "yüzde üçe" nasıl ulaşacaktır?
Çok zor.
Avrupa'nın değerleri, yani düşünce ve inanç özgürlüğü bize örnek gösteriliyor.
İslam'ı bünyesinden kazımak için türlü çeşitli numaralar çeken, hepi topu 1294 Suriyeli mülteciyi bile kabul etmeyen Avrupa ülkeleri var...
İslam düşmanlığını kimisi açık açık, kimisi sinsice yürütüyor...
Haa, bakınız bu özellik bazı Kemalistler'in tavrıyla örtüşüyor! (Darbeden önce, yüzbaşılıktan kovulma birisi "sabahları ezan sesi duymaya dayanamıyorum, ne iğrenç bir din bu" yazmaya utanmamıştı.)
Gene bu meyanda, çok partili demokrasi de Atatürk'ün bize gösterdiği "muasır medeniyet seviyesi" imiş.
Öyleydi de, otuzlu yılların yöneticileri bir yandan Sovyetler Birliği'yle iyi geçinirken niçin bir yandan da İtalya ve Almanya'ya "teveccüh" gösterdiler?
Niçin memleketi tam yirmi yıl "çok partisiz" düzenle yönettiler?
Örgütlenme özgürlüğü çağdaş uygarlığın ön şartlarından biriyse, niçin sendikaları, grevi ve lokavtı yasakladılar?
Bir muhalif partiyi "kendi kendini feshetmeye zorlamak" mıydı çağdaş uygarlık düzeyinin göstergesi?
Yoksa mebus aday listelerini cumhurbaşkanının kendisi yapması, yasamayı yürütmenin saptaması mıydı?
Acaba o dönemde çağdaş uygarlık düzeyi "birden fazlaydı" da kafaları mı karışmıştı?
Kimileri de çağdaş uygarlık düzeyine "cumhuriyeti" örnek gösterirler.
Cumhuriyet olmayan tam 12 Avrupa ülkesi vardır!
Bir ara "cumhuriyet demek demokrasi demektir" yazan ahmaklara göre İngiltere'de demokrasi yoktu ama Saddam'ın Irak'ında vardı...
Atatürk muazzam ileri görüşüyle bize Avrupa Birliği'ni hedef göstermiş ama öte yandan da "istiklal-i tam" demiş...
Avrupa Birliği, o istiklalin bir kısmından vazgeçmeyi gerektiriyor.
Brüksel'in "üst aklına" boyun eğecek Türkiye midir bu?
Muasır medeniyet seviyesi Avrupa ha?
Öyleyse ABD değil, Japonya değil, Çin değil. Bunlar geri kalmış ülkeler.
"Latin alfabesi" de çağdaşlığa bir örnek, öyle ya...
Demek ki Rusya, Japonya, Çin, hatta Yunanistan çağdışı ülkeler! Hepsini sollamışız da haberimiz yokmuş.
Kafanda yaratılan kavram kargaşasını ne zaman sorgulayacaksın ey aziz halkım?
Bugünkü Diğer Yazıları
BİZE ULAŞIN