CEMALETTİN GÜRSOY

Süreğen hastalığı olan engelli memura tayin...

Soru: Bir belediyede özürlü olarak çalışmaktayım. Eskişehir Belediyesi'ne tayinimi istiyorum.
Biz özürlülere tanınan böyle bir hak var mıdır? Ayrıca kamuda becayiş nedir, nasıl oluyor? Teşekkür ederim. İsmi Mahfuz
Yanıt:
657 sayılı Kanunun 73'üncü maddesinde becayiş şu şekilde tanımlanmıştır: "Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır."
Bu hükme göre aynı işi yapan biriyle anlaşarak becayiş dönemlerinde yer değiştirebilirsiniz.
Diğer sorunuza gelince, 5378 sayılı Özürlüler Yasası Madde 21'deki hükme göre engeliniz devamlı tedaviyi gerektiriyorsa ve bunu bir hekim raporuyla kanıtlayıp, çalıştığınız kısımdaki yetkiliye bir dilekçeyle bildirdiğinizde başka bir yere nakliniz yapılabilir.


BİZE ULAŞIN