YAVUZ DONAT YAVUZ DONAT

2023 vizyonu

Samsun "2023 hedefini" belirlemiş:
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin "üretim, ticaret ve hizmet merkezi" olacağız.
Avrupa, Asya ve Kafkasya'nın "lojistik merkezi" haline geleceğiz... Avrupa, Samsun üzerinden Doğu'ya açılsın... Çin, Hindistan gibi ülkeler de, Samsun üzerinden Batı'ya açılsınlar.

***

Samsun hedef belirlerken "yükselen ihtiyacı" da görmüş:
"Nitelikli işgücü."
Hemen "mesleki eğitime" ağırlık verilmiş.
Mesleki ve teknik eğitimde Türkiye ortalamasının (yüzde 38) üstüne çıkılmış... Yüzde 45.
Bunu "yetersiz" buluyorlar, "yüzde 60'ı yakalamak" istiyorlar.

***

"Hedef" doğru, "uygulama" başarılı.
BİZE ULAŞIN